dimanche 1 janvier 2023

DW

Vocational Service

‘Vocational service’, ook wel ‘beroepsactie’ of ‘professionele dienstverlening’  genoemd, is één van de vijf basisacties (avenues of service) van Rotary, samen met clubactie, gemeenschapsactie, internationale actie en jeugdactie.

Opgericht als een zakelijke netwerkorganisatie, benadrukt Rotary het belang vocational service of professionele dienstverlening. Rotarians kunnen dit engagement nastreven door activiteiten die hun kennis vergroten, en door anderen te begeleiden en te trainen om bevredigend werk te vinden.

Vocational service is gericht op het bevorderen van professioneel leiderschap en het aanmoedigen van Rotarians om hun professionele vaardigheden en expertise in te zetten ten behoeve van de gemeenschap. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het geven van professioneel advies aan lokale organisaties of het bieden van mentoring aan jonge professionals.

Maar vocational service is niet alleen gericht op het geven van professionele kennis en ervaring aan anderen. Het is ook bedoeld om onze eigen professionele ontwikkeling te bevorderen: door het delen van onze expertise met anderen kunnen we onszelf blijven uitdagen, leren van andere professionals in onze gemeenschap, nieuwe contacten opdoen en ons professionele netwerk uitbreiden.

Heel wat clubs hebben schitterende beroepsactie-projecten. Rotaryclub Leuven steunt bijvoorbeeld al jaren ‘small business projects’, in samenwerking met UCLL en Vlajo.  Dit is een perfecte beroepsactie, waar Rotariërs hun expertise ter beschikking stellen en samenwerken met andere experten om jongeren te motiveren voor het ondernemingsschap.  

Beroepsactieproject Rotaryclub Leuven en UCLL. Video gemaakt door Wouter Winters, in samenwerking met Maurice Mergeay.

Maar ook tal van andere clubs hebben prachtige projecten:

 • De Antwerpse Rotaryclubs organiseren al sinds 1965 een beroepsinformatieavond. 2500 laatstejaars van het secundair onderwijs zijn jaarlijks welkom om hun vragen te stellen aan 250 informanten uit 75 beroepscategorieën, zodanig dat zij een betere studiekeuze kunnen maken.  Klik hier voor meer info.
 • Met de TSO Trofee wil Rc Meise de waarde van een technische opleiding benadrukken. Klik hier voor meer info.
 • Met het Amarylisproject biedt Rc Turnhout een beperkte groep migranten een intensief begeleidingstraject aan. Dat moet hen leiden naar betere jobs, die aansluiten bij hun competenties en de werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland. Klik hier voor meer info.
 • Beroepenavond georganiseerd door Rc Arendonk en Rc Turnhout. Klik hier voor meer info.
 • Beroepsinfoavond georganiseerd door de Rotary clubs van Noord Limburg (Bree, Neerpelt, Overpelt) . Klik hier voor meer info.
 • Het project ‘beroepsacties’ van Rotary Genk heeft als doel jongeren van de 5de graad van het basisonderwijs door middel van bedrijfsbezoeken te enthousiasmeren voor “Wetenschap en Techniek“. Klik hier voor meer info.
 • en nog veel meer ...

Wat doe jij of je club op het vlak van professionele dienstverlening?

Organiseer je clubbijeenkomsten op je werkplek en vertel over je beroep?
Neem je voldoende tijd om de beroepen van je medeleden te leren kennen?
Gebruik je je vaardigheden en expertise voor gemeenschapsprojecten?
Werk je samen met lokale bedrijven om mentorschap, stage of praktijkmogelijkheden te creëren om jonge mensen te helpen hun carrièredoelen te bereiken?
Begeleid en moedig je anderen aan in hun professionele ontwikkeling?
Nodigt jouw club lokale bedrijfs- en de gemeenschapsleiders uit, om te spreken op clubbijeenkomsten en evenementen?
Biedt uw club mogelijkheden voor leden om contacten te leggen met andere Rotariërs (ook buiten je club) en leden van de gemeenschap?
Als je technische expertise hebt die nuttig kan zijn voor andere rotaryclubs bij de realisatie van projecten, heb je dat dan laten weten aan het District?
Promoot je de professionele onlineopleidingen van het learning center op Rotary.org?
Beoefen je je beroep met integriteit en inspireer je anderen om zich ethisch te gedragen door jouw woorden en daden?

Vocational service staat voor het bevorderen van het begrip en de waardering voor verschillende beroepen én het bevorderen van hoge morele normen in professioneel leven.  Dus is het ook belangrijk om te spreken over professionele ethiek bij onze Rotaryclub.  Klik daarvoor op deze link. 

Door mannen en vrouwen van verschillende beroepen en achtergronden te  betrekken, erkent Rotary het belang van alle vaardigheden en beroepen. Een levendige Rotaryclub weerspiegelt de bedrijven, organisaties en beroepen in haar gemeenschap, en omarmt diversiteit in ervaringen en perspectieven. Uw professionele leven en uw vrijwilligerswerk gaan hand in hand. Rotarians hebben een dubbele verantwoordelijkheid: het vertegenwoordigen van hun beroep in hun club en in hun werkomgeving.

Ter afsluiting nog enkele voorbeelden van mogelijke acties voor vocational service: 

 • Maak van beroepsvoordrachten en bedrijfsbezoeken een standaardonderdeel van uw clubprogramma.
 • Word lid van een Rotaryvriendenkring gewijd aan uw beroep, of richt er één op. Rotaryvriendenkringen verenigen Rotariërs, partners en Rotaracters met een gemeenschappelijke interesse, hetzij op beroepsvlak, hetzij op recreatief gebied. Meer info: Klik hier.
 • Organiseer een beroepsinfodag waarbij Rotariërs jonge mensen ontvangen op hun werkplek en hun info geven over loopbaanmogelijkheden. Stimuleer professionele ontplooiing
 • Moedig clubleden aan om lid te worden van zaken- en beroepsverenigingen en hierin een leidende rol op te nemen.
 • Steun een workshop voor leiders van KMO’s, die openstaat voor iedereen.
 • Houd informele netwerkevents waarop clubleden kunnen kennismaken met andere professionals en met hen kunnen praten over Rotary.
 • Zet een programma op touw om werklozen en mensen die onder hun niveau werken de vaardigheden aan te leren om successen te behalen op de arbeidsmarkt. Stel uw bekwaamheden ter beschikking als vrijwilliger.
 • Neem een jongere onder uw hoede als mentor. Deel uw kennis, vaardigheden en waarden om uw pupil te doen slagen in zijn of haar studies en beroepsambities.