Rotary waarden en ethiek

zondag 1 januari 2023

DW

INTEGRITEIT EN ETHIEK

Rotary benadrukt integriteit en hoge ethische normen. We streven ernaar om onze professionele verantwoordelijkheden serieus te nemen en ons te houden aan de professionele standaarden en regels van ons vakgebied. Dit betekent dat we ons altijd bewust zijn van hoe onze acties en beslissingen anderen kunnen beïnvloeden en dat we  ons best doen om het juiste te doen.

Hiervoor werden enkele 'gedragscodes' ontwikkeld door Rotarians.  Zij bieden een routekaart voor ethisch gedrag.

DE VIERVRAGENTEST

PICT

De viervragentest werd in 1932 bedacht door zakenman Herbert J. Taylor, een lid van de Rotary Club van Chicago, Illinois, USA, die die in 1954-55 voorzitter was van Rotary International. Nadat hij gevraagd werd om een bedrijf van het faillissement te redden, ontwikkelde Taylor de test als een ethische leidraad voor alle zakelijke aangelegenheden. Ze werd een richtlijn voor de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling van het bedrijf.  De overleving van het bedrijf was te danken aan deze eenvoudige filosofie.  Rotary International heeft ze in 1934 overgenomen en tot vandaag blijft de viervoudige test een essentiële standaard waaraan Rotarians ethisch gedrag afmeten.  Ze is vertaald in tientallen talen en gepromoot door Rotarians wereldwijd.

De test bestaat uit vier simpele vragen, waaraan wij ons denken en handelen, privé en zakelijk, toetsen.  Bij alles wat we (zelf) denken, zeggen of doen vragen we ons af:

Is het waar?
Is het rechtvaardig voor alle betrokkenen?
Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
Komt het alle betrokkenen ten goede?

De 4 Rotary vragen zijn waarden, geen normen!  De 4 vragen staan dicht bij algemeen aanvaard principes: 

Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat die anderen jou aandoen.
Streef naar de beste oplossing voor de meeste betrokkenen (stakeholders).
Verzet u tegen het maximaal profijt van één van de betrokkenen ten koste van de anderen.


De ROTARY DEONTOLOGISCHE CODE

De Rotary gedragscode biedt een kader voor ethisch gedrag dat alle Rotarians kunnen gebruiken, samen met de viervragentest,  in hun zakelijke en professionele activiteiten. 

Als Rotariër zal ik

1. Handelen met integriteit en hoge ethische normen in mijn persoonlijke en professionele leven
2. Eerlijk omgaan met anderen en hen en hun beroepen met respect behandelen
3. Mijn professionele vaardigheden gebruiken via Rotary om jonge mensen te begeleiden, mensen met speciale behoeften te helpen en de levenskwaliteit van mensen in mijn gemeenschap en in de wereld te verbeteren.
4. Gedrag vermijden dat Rotary of andere Rotariërs in een kwaad daglicht stelt.
5. Een intimidatievrije omgeving helpen handhaven bij Rotary bijeenkomsten, evenementen en activiteiten; vermoedelijke intimidatie melden; en helpen te waarborgen dat er geen represailles worden genomen tegen personen die intimidatie melden.

Waarden

De ROTARY KERNWAARDEN

PICT

Naast de ‘4 Vragen’ en de ‘Deontologische Code’, heeft Rotary 5 kernwaarden gedefinieerd:

Integriteit (Integrity)
Leiderschap (Leadership)
Vriendschap (Fellowship)
Dienstvaardigheid (Service)
Diversiteit (Diversity)

Bij Rotary begrijpen we bovendien dat het cultiveren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve cultuur essentieel is voor het realiseren van onze visie van een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren. 

Wij waarderen diversiteit en vieren de bijdragen van mensen van alle achtergronden, ongeacht leeftijd, etniciteit, ras, kleur, handicap, leerstijl, religie, geloof, sociaaleconomische status, cultuur, burgerlijke staat, gesproken talen, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit, evenals verschillen in ideeën, gedachten, waarden en overtuigingen.  Rotary International heeft daarom ook een gedragscode goedgekeurd met betrekking tot DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIEOnderaan deze pagina kan je de vertaalde tekst downloaden.


ENKELE PRACTISCHE VOORBEELDEN

Als leiders in hun bedrijven en beroepen, kunnen Rotariërs hoge ethische normen bevorderen door een positief voorbeeld te geven aan collega's  en in hun gemeenschap. Hier zijn enkele concrete manieren waarop Rotarians ethiek kunnen integreren in hun dagelijks werk:

 • Bespreek en benadruk eerlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, integriteit en respect bij het aannemen, trainen en begeleiden van medewerkers
 • Prijs en moedig het voorbeeldige gedrag van collega's aan
 • Besteed bij sollicitaties, vormingen en evaluaties uitdrukkelijk aandacht aan eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid en respect.
 • Toon persoonlijke inzet voor hoge ethische normen in relaties met klanten, verkopers en zakenrelaties, waarbij elke zakelijke interactie met zorg en aandacht wordt behandeld.
 • Bevorder sociaal- en milieuvriendelijke praktijken in uw bedrijven en organisaties
 • Geef voorlichting aan huidige en nieuwe clubleden.
 • Besteed tijd aan het bespreken van het belang van de viervragen-test en de Rotary gedragscode.
 • Bespreek ethische dilemma's.
 • Organiseer een workshop of interactieve activiteit om ethische oplossingen voor uitdagende scenario's te bespreken.
 • Erken degenen die goed doen. Een PHF is hiervoor een ideale erkenning.
 • Eer bedrijven of professionals die hoge ethische normen hanteren.
 • Wijd een clubvergadering aan diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.