Rotary Friendship Exchange

vrijdag 16 juli 2021

Wat is Rotary Friendship Exchange of vriendschapsuitwisseling?

Friendship Exchange is een internationaal uitwisselingsprogramma voor Rotary-leden en vrienden waarbij deelnemers elkaar om beurten kunnen ontvangen in hun huizen en clubs.

Deelnemers kunnen reizen als individu, stel, gezin of groep, en kunnen Rotary-lid zijn of niet.

Voordelen van een uitwisseling

 • Verbreed internationaal begrip
 • Een beroep of job in een andere context ontdekken
 • Duurzame vriendschappen opbouwen
 • Legt een basis voor vrede en dienstbaarheid
 • Mogelijkheden krijgen voor actieve projectbetrokkenheid en ondersteuning
 • De mensen, het eten, de talen, de gewoonten en de geschiedenis van een regio leren kennen
 • Partners vinden voor beurzen


Kies een bestemming

Bekijk de uitwisselingskaart op Rotary.org om de huidige uitwisselingslocaties te zien en de districten die ze bedienen. Klik hier, eerst inloggen.  Neem contact op met de Rotary Friendship Exchange voorzitter van het district, Marijke Beel, voor hulp bij het vinden van potentiële internationale gastheren en het plannen van uw reisroute.

Bepaal uw doel

Vriendschapsuitwisselingen worden georganiseerd rond ten minste één van de drie thema's: cultuur, dienstbaarheid en roeping.

Financier uw uitwisseling

Alle uitwisselingen worden betaald door de deelnemers of hun districten. Van gastheren wordt niet verwacht dat ze een grote financiële last op zich nemen. Er kunnen club- of districtsfondsen beschikbaar zijn om de kosten te compenseren van uitwisselingen met een beroepsgericht accent.

Deel uw verhaal

Stuur na uw reis een verslag naar uw district, en ook naar rotary.service@rotary.org. Het is uw kans om ons over uw ervaring te vertellen, suggesties te doen en te delen wat u hebt geleerd.

Soorten uitwisselingen

 • Service
 • Vocation
 • Culture
 • Fellowships
Download a Rotary Friendship Exchange promotional postcard 
Download a presentation about Rotary Friendship Exchange to share with your club
Trade ideas and find partners in the Rotary Friendship Exchange
Discussion GroupBuild international friendships through Rotary