Rotary Action Group "WAter, Sanitation and Hygiene" (WASH)

zaterdag 4 maart 2023

DW

Over de WASH Rotary Actiegroep

De Rotary Actiegroep Water en Sanitatie werd in 2007 opgericht door een groep Rotarians die gepassioneerd waren over de noodzaak om landen met een laag of middeninkomen te helpen duurzame toegang te krijgen tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.  Sindsdien heeft de organisatie vele honderden projecten gefaciliteerd - door clubs te helpen partners te vinden, duurzaamheid te garanderen, beste praktijken te ontwikkelen en het "eigendom" van projecten door de ontvangende (lokale) club en gemeenschap aan te moedigen. Deze steun aan clubs is aangevuld met het in contact brengen van clubs met potentiële financieringsbronnen voor hun projecten.

De missie van de WASH-actiegroep van Rotary

Wereldwijde ondersteuning van Rotary-clubs en -districten bij het plannen, financieren en uitvoeren van kosteneffectieve en duurzame WASH-projecten (water, sanitatie en hygiëne) in samenwerking met gemeenschappen en andere partners. 

Lidmaatschap

De WASH Rotary Actiegroep (voorheen WASRAG) telt ongeveer 1500 Rotarians en Rotaractors in ongeveer 375 Rotary-districten.  De dekking is geconcentreerd in Engelssprekende landen, iets minder in Franstalige en Spaanstalige districten, en vrijwel niet in Japan, Korea en landen met een niet-Latijns alfabet.

Technologiegidsen en handleidingen

Leden van de WASH Rotary Action Group hebben handleidingen samengesteld over hoe te handelen bij vele activiteiten: boorgaten boren, latrines bouwen, waterkwaliteit controleren, enz. Deze zijn beschikbaar op de website. Daarnaast bevat de website handleidingen van andere organisaties die relevant zijn voor de huidige uitdagingen. Een voorbeeld is de bouw van zanddammen, een ander over het bouwen van toiletten. 

Professioneel team van hulpverleners

Essentieel voor de WASH Rotary Action Group om clubs te ondersteunen is een groep leden wier beroep of hobby gericht is op WASH. Deze mensen bieden gespecialiseerde vaardigheden en kennis over zaken als waterkwaliteit, watervoorziening, sanitatie, toiletten en latrines, regenwateropvang, de aanleg van waterputten en boorgaten, zanddammen, WASH op scholen en WASH in de gezondheidszorg. Ze helpen ook bij de voorbereiding van aanvragen voor Global Grants of financieringsvoorstellen aan externe donoren.  Deze leden, die in veel landen gevestigd zijn, begrijpen de diverse culturele uitdagingen waarmee internationale partners te maken krijgen die clubs in ontwikkelingslanden willen steunen.  Zij bieden ook diensten aan in verschillende talen, naast Engels-Frans, Spaans, Portugees en Duits.

Voorbeelden van steun aan clubs.

 1. Clubs die een partner zoeken:  Lokale (gast)clubs die een Global Grant willen hebben, hebben een internationale partnerclub nodig.  In sommige gevallen kan deze koppeling plaatsvinden op een belangrijk Rotary-evenement (RI-Conventie, Internationale Vergadering, enz.) Bij gebrek aan dergelijke koppelingen vult de WASH Rotary Actiegroep deze leemte op via haar website. Daar kan een club haar project voldoende gedetailleerd vermelden om een potentiële partner te interesseren.  Wanneer het project op de lijst staat, wordt het onder de aandacht gebracht in de WASH Rotary Action Group Newsletter, die naar bijna 50.000 Rotarians gaat. 
  Een voorbeeld van deze service is het recente geval van de Rotary Club van Guelph Ontario, Canada (District-7080) die een partner vond voor een WASH-project onder inheemse bevolkingsgroepen.
 2. Hulp bij het aanvragen van global grants: De documentatie die nodig is voor een Global Grants is de laatste jaren een grotere uitdaging geworden, aangezien de Rotary Foundation en de samenwerkende partners zich richten op duurzaamheid. Betrokkenheid van de gastgemeenschap, rigoureuze planning, bewijs van duurzame financiering voor O&M (Operations and Maintenance) en een robuuste aanpak van M&E (Monitoring & Evaluation) zijn essentieel.  Leden van het Professional Resource Team helpen de clubs dit proces in goede banen te leiden.  Als extra stimulans om de WASH Rotary Actiegroep voor deze hulp in te schakelen, bieden we een bijdrage van $1000 aan de betreffende Global Grant.
  Een voorbeeld van deze steun is te zien in de hulp aan Rotary District-6400 om financiering te krijgen voor een WASH-project in Malawi. De Rotary Club van Santiago Corazon (D-4060) die samenwerkt met de RC Bay City Morning (D-6310) is een ander voorbeeld van hoe deze dienst een WASH-project vooruit hielp.
 3. Externe financiering: de WASH-actiegroep van Rotary zoekt af en toe aanvullende financiering, buiten de clubs en TRF om, voor WASH-projecten.  Een voorbeeld was een donatie van The Royal Bank of Canada voor een regenwateropvangproject onder leiding van de RC van Bombay Central (D-3141).
 4. Extra financiering voor WinHCF's (Water in Health Care Facilities):  De Canadian Rotarian Water Foundation (CRWF) moedigt clubs aan zich te richten op WASH-projecten in gezondheidszorginstellingen. Als onderdeel van deze stimulans biedt deze stichting, die nauw verbonden is met de WASH Rotary Action Group, een bijdrage van maximaal $10.000 voor elk project waarin een Canadese club de internationale hoofdpartner is.
 5. Evaluatie van facultatieve technologie:  De selectie van de "meest geschikte technologie" is van cruciaal belang voor de duurzaamheid op lange termijn. Dit vereist een systematische afweging tussen goedkope oplossingen met een hoog risico op mislukking en duurdere oplossingen. En de afwegingen zijn niet alleen van technologische aard. De houding en financiële medewerking van de gastgemeenschap maken deel uit van deze afweging. 

  Typisch voor dergelijke beslissingen zijn:
       - Gegalvaniseerd ijzer v roestvrij staal voor boorgatleidingen
       - Gemechaniseerd vs. handmatig pompen
       - Bio-flush v. put-latrines

 6. Belangrijke Rotary WASH-programma's:  WASH-leden van de Rotary-actiegroep zijn actieve leden van het Rotary/US AID-programma (Agency for International Development) in Ghana en Oeganda (zie hierboven). De WASH-leden van de Rotary-actiegroep nemen deel aan de stuurgroep van deze programma's. Ze spelen ook een praktische rol in het land door besprekingen te faciliteren en de voortgang te bewaken. Bovendien heeft een lid van de WASH Rotary Actiegroep ongeveer 62.000 dollar aan clubbijdrage voor het programma bijeengebracht, waardoor het saldo van de TRF Jaarfondsbijdrage vrijkwam.