Boodschap van de Voorzitter Commissie Membership

dinsdag 2 augustus 2022

DW

Ik hou van augustus omdat het de tijd van het jaar is waarin Rotary serieus kijkt naar het onderwerp lidmaatschap. Wij zijn een ledenorganisatie en als zodanig hebben wij leden nodig om te groeien en onze impact uit te breiden. Dienstverlening is de manier waarop we een blijvende impact hebben in onze gemeenschappen en hoe we onze leden betrokken houden.

Er zijn ten minste drie methoden om het lidmaatschap te versterken. We kunnen energie steken in het aantrekken van nieuwe leden. We kunnen ons richten op het binden van bestaande leden. En we kunnen nieuwe clubs oprichten die in specifieke behoeften voorzien en als een magneet dienen om nog meer leden aan te trekken.

Vorig jaar lanceerde 2020-21 RI President Shekhar Mehta de "Each One, Bring One" campagne, waarbij elk lid aangemoedigd werd om minstens één persoon uit te nodigen voor een clubvergadering of evenement. Rotary kende hierdoor een netto toename van leden in het Rotary-jaar 2020-21.

Nu bouwt RI President Jennifer Jones voort op dit momentum door ons eraan te herinneren dat we onze leden moeten koesteren en voor hen moeten zorgen. Uit meer dan één enquête is gebleken dat de belangrijkste reden waarom mensen hun Rotaryclub verlaten is dat ze zich niet op hun gemak voelen in de clubcultuur en -omgeving. Anderen blijven maar voelen zich niet op hun gemak om iemand in hun club uit te nodigen.

Maar voordat we onze clubcultuur kunnen aanpakken, moeten we die eerst begrijpen. Daarom is een  enquête houden om te zien hoe nieuwe leden onze club zien een hulpmiddel. Als we eenmaal een goed idee hebben hoe mensen onze club zien, kunnen we overwegen of we dat moeten veranderen. En we kunnen beslissen wat de beste manier is om een gastvrije omgeving voor iedereen te creëren.

We moeten onze leden aan het woord laten en echt luisteren naar hun antwoorden. Clubleden hebben het recht om hun eigen beslissingen te nemen over wat ze willen dat de club wordt.  Zo’n voorbeeld van een leden tevredenheidsonderzoek (in het Engels) vindt u hier.

We moeten onszelf informeren over de doelen die we nastreven en de mensen die we willen dienen, zodat we dat kunnen overbrengen aan andere mensen in onze gemeenschap en hen enthousiast kunnen maken om samen met ons een verschil te maken.

We moeten flexibel blijven en veronderstellingen in twijfel trekken.

Laten we er bewust naar streven om voor onze leden te zorgen en hen te koesteren. Het is de beste manier om ons ledenaantal te laten groeien en ervoor te zorgen dat onze leden trots zijn op hun club. Trotse leden zijn meer geneigd te blijven en andere leden uit te nodigen, en dat is hoe we Rotary laten groeien.

Meer interessante tools en documenten ivm ledenbeheer vindt u door te klikken op deze link of op de website “Membership” van het District.

Graag stel ook even mijn commissieleden voor (klik op de naam voor contactgegevens, wel eerst inloggen):

Guido Vangansewinkel, Voorzitter

Erik Vanderlinden, Alumni

Pieter-Jan Franssen, District Rotary Chair (DRC)

Hélène Gilot, District Rotaract Representative (DRR)

Bart Keusters