Voorzitters 2022-2023

zondag 31 oktober 2021


Als voorzitter leidt en motiveert u uw club en zorgt u ervoor dat de clubleden zich waardevol, geïnspireerd en met elkaar verbonden voelen. 

Wat wordt er zeker van u verwacht?

Voorzitten van club- en bestuursvergaderingen

Benoemt u commissievoorzitters en -leden

Leidt clubvergaderingen

Een begroting opstellen en de financiën van de club beheren, inclusief een jaarlijkse audit

Ontwikkelen van een veilige omgeving voor jeugdleden

Samenwerken met uw districtsgouverneur en assistent-gouverneur 

Hoe kan u zich voorbereiden?

Het jaar vóór je voorzittersjaar is cruciaal voor het bereiken van de doelen die u voor uw club hebt gesteld. Als VerkozenVoorzitter werkt u samen met uw Assistent Gouverneur en het aankomende leiderschapsteam om jaarlijkse doelen te stellen die het strategisch plan van uw club ondersteunen. 

Enkele acties die u in dit jaar best onderneemt:

Online cursussen voor clubpresident volgen in het Learning Center

De sterke en zwakke punten, kansen en risico's van uw club beoordelen om doelen te stellen

Een actieplan ontwikkelen voor uw jaarlijkse doelstellingen, die de verwezenlijkingen op lange termijn ondersteunen

Benoem uw commissievoorzitters

Zorg voor continuïteit in leiderschap en serviceprojecten

Bijwonen van trainingsseminar voor verkozen voorzitters (PETS)

Deelnemen aan districtstraining 

Bronnen en referenties:

Jaarplanning 2021-2023 (ENG)

Club-gezondheids-check (NL)

Geef leiding aan uw club: Voorzitter - Handboek voor clubvoorzitters (NL)

Een ‘Vibrant club’ zijn: Uw Club Leiderschaps Plan (ENG)

Ondersteuning voor ledengroei en -behoud (ENG)

De Rotary Foundation naslaggids (ENG) en D2140 Rotary Foundation website (NL) 

Strategisch plan voor uw club

Tools:

Bespreek uw clubfactuur met uw penningmeester (Rotary International contributies en vergoedingen)

Uw clubbestuur toevoegen in Polaris

Doelen stellen en bijhouden in Rotary Club Central

Een cursus volgen in het Learning Center