OPROEP KANDIDATEN VOOR GOUVERNEUR 2024-2025

dinsdag 2 augustus 2022

DW

Betreft: oproep tot kandidaten voor Gouverneur van Rotary International District 2140 voor het werkjaar 2024-2025

Wegens het tragische overlijden van onze verkozen Gouverneur (DGE), Frederik Mortelmans, moeten wij op zoek naar een nieuwe Gouverneur. De pas verkozen Genomineerde Gouverneur (DGN), Peter Wolters, was bereid om versneld de functie van DGE op te nemen en zal dus Gouverneur worden in het Rotaryjaar 2023-2024.  Dit is voorzien in de statuten van Rotary International. Daardoor moeten wij een nieuwe verkiezing organiseren voor Gouverneur voor het Rotaryjaar 2024-2025.

Hierbij doen we dus een oproep voor kandidaten voor Gouverneur van het Rotaryjaar 2024-2025.  Als u geschikte kandidaten zou kennen, motiveer hen dan om zich kandidaat te stellen.  De kandidaturen moeten uiterlijk op 30/09/2022, voor 24:00, toekomen op het volgend e-mailadres: verkiezing.gouverneur@gmail.com Enkel dit e-mailadres gebruiken voor kandidaturen!

Volgens de regels van ons District dient de stemming via mail te gebeuren.   

Na ontvangst van de kandidaturen zal een stemming per mail georganiseerd worden.  

Ook voor deze stemming wordt enkel dit e-mailadres gebruikt:  verkiezing.gouverneur@gmail.com


De stembrieven, met vermelding van de kandidaten en het aantal stemmen per club, worden begin oktober 2022 naar de clubs gestuurd. We zullen Artikel 12.040 en volgende van de Statuten van Rotary International strikt volgen.

In bijlage vindt u alle voorwaarden en informatie over de kandidaatstelling.   Het is een bewuste keuze om de teksten niet te vertalen en ze te behouden in de originele Engels versie. Volg deze stipt op, zo niet zal de kandidatuur niet geldig zijn.  Een mogelijk kandidaat noteert best alvast ook de data voor de opleiding van de Genomineerde Gouverneur (GNTS) in Basel, van 2 tot 6 november 2022