Brief van de districtsgouverneur JULI 2021

woensdag 14 juli 2021

Bart Purnal

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs uit District 2140,

Voor u ligt de eerste maandbrief van het nieuwe Rotary-werkjaar. Een jaar dat volgt op een moeilijk coronajaar, en dat hopelijk het jaar van de ‘echte’ start van ons District 2140 zal zijn.

Ik wil vooreerst mijn voorganger Dany bedanken: hij heeft het nieuwe district door dat eerste jaar moeten loodsen, en zal altijd, zoals hij zelf zegt, de ‘coronagouverneur’ blijven. Dany, laat die titel voor u een eretitel zijn!

Een nieuw jaar betekent enerzijds nieuwe opportuniteiten en anderzijds nieuwe uitdagingen.

Aan de kant van de opportuniteiten zie ik alvast de volgende:

  • We kunnen terug fysiek samenkomen. Als ik de reacties in de eerste twee weken van juli bekijk, dan zijn onze leden superenthousiast om terug ‘naar de vergadering te kunnen gaan’. Het blijkt dan toch dat Zoom of Teams niet de perfecte tool is om ‘fellowship’, kameraadschap, te creëren of in stand te houden.

  • We kunnen terug fysieke activiteiten organiseren. Er zullen waarschijnlijk nog meer clubs zijn, maar Brussels Cantersteen heeft alvast zijn eerste fundraisingsactiviteit gekend: een outdooractiviteit met de fiets. Ik hoop dat na de vakantie in september zowel de fysieke vergaderingen als de fysieke activiteiten écht zullen losbarsten als een ballon vol confetti. We zijn tenslotte ‘People of Action’.

  • Het Polaris-websysteem is ‘up and running’. Dankzij de opleidingsfilmpjes die DGE 2130 Claude Hamilius heeft gemaakt, kan iedereen zich trainen. Ik ben er zeker van dat eens jullie de voordelen van Polaris zullen herkennen, jullie het volop zullen gebruiken. Daarom ook hier al een oproep: jullie kunnen bij manier van spreken met één klik, jullie vergaderingen, activiteiten, fundraisers, sprekers…, bekendmaken aan het hele district, aan de andere clubs van jullie zone, enz. Maak er gebruik van !

  • Er staat een team van 12 AG’s klaar om de clubs te ondersteunen: contacteer ze vanuit je club en kijk waar je met een aantal clubs samen, dingen kan doen. Want zoals onze internationale president Shekhar Mehta zei: laten we stoppen met onze individuele Rotary-club als ons eilandje te beschouwen, en zoeken naar gezamenlijke en gemeenschappelijke acties, die een grotere impact zullen hebben. Ik noem het zelf graag ‘de kracht van het collectief’. Ik besef dat de autonomie van de clubs voor ons, Vlamingen, belangrijk is, maar we mogen niet vergeten dat we met alle 1.200.000 Rotariërs één internationale beweging vormen die impact wil hebben op de maatschappij. ‘Impact’ is misschien het modewoord van het ogenblik (elk bedrijf heeft nu wel ergens ‘impact’ in zijn vision statement staan), maar vergeet niet dat impact, ‘doing good in the world’, al jarenlang de officiële missie van onze Rotary Foundation is.

Een belangrijk woordje in de eerste regel van het vorige punt is : ondersteunen. Naast de 12 AG’s zijn er ook de districtscommissies die de clubs steunen : Ledenbeheer, Public Image, de Foundation, Jeugd, Acties, en in dit verband zeker ook Training, staan voor jullie klaar. We zullen dit jaar op verschillende terreinen opleidingen organiseren met de bedoeling onze clubs beter te laten aanvoelen wat Rotary anno 2021 wereldwijd is: People of Action. Laten we de kameraadschap opgebouwd tijdens de wekelijkse of tweewekelijkse statutaire vergaderingen, doen uitmonden in tastbare acties. Ik vermeld als voorbeeld een actie die groeide vanuit mijn eigen club, Brussel Coudenberg: de Stop Parkinson Walk. Meer dan 70 van onze Belgische en Luxemburgse Rotary-clubs werkten mee aan deze actie, ik durf wel zeggen: een unicum in de geschiedenis van Rotary BeLux. De ‘kracht van het collectief’ resulteerde enerzijds in 650.000 euro fundraising, maar anderzijds in een vervolg op de actie: de zogenoemde duurzaamheid, de ‘lasting change’ uit de Rotary-visieverklaring: “Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.”

Maar er zijn ook uitdagingen.

  • We realiseren ons dat een aantal clubs het moeilijk hebben gehad tijdens het coronajaar. De heropstart zal niet overal even geruisloos verlopen. Leden hebben afgehaakt, de kameraadschap is verzwakt, acties zijn uitgebleven en moeten soms van nul herbeginnen. Hier moet echter het motto gelden: aarzel niet om hulp te vragen aan het district. Het is geen schande om een beroep te doen op anderen, wel integendeel.

  • De eerste prioriteit moet natuurlijk zijn : de leden. Zonder leden geen Rotary, zonder leden geen People of Action. Ik zag in sommige clubs al concrete acties om leden die het voorbije jaar wat ‘verloren’ waren gelopen, terug te betrekken en aan te sluiten bij de club. Laten we dit nu doen tijdens de vakantiemaanden: dan staan we allen sterker aan de start op 1 september.

  • Corona heeft ook aangetoond hoe kwetsbaar het concept van serviceclubs is. Als we willen vermijden dat we bij een volgende lockdown-golf weer stilvallen, moeten we nu misschien eens wat dieper nadenken over hybride vergaderingen (bijv. als er een spreker is, de vergadering ‘streamen’ naar de leden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn; of een spreekbeurt opnemen en op de website plaatsen, Polaris maakt dat makkelijk mogelijk). Alles wat maakt dat de leden zich blijven betrokken voelen bij een club. Benoem daarom binnen uw clubcommissie Ledenbeheer/Membership zeker iemand die zich specifiek met ‘ledenbehoud/retentie’ bezighoudt: iemand wiens taak het is ervoor te zorgen dat de leden ‘graag naar de club komen’. Zal van groot belang zijn de volgende maanden.

Ten slotte wil ik ook nog even twee documenten vermelden die jullie op de districtswebsite kunnen terugvinden:

  1. - Een ‘District Directory’: met alle namen en contactgegevens van districtsleiders, districtscommissies, AG’s enz., alsook bankrekeningnummers, belangrijke data van vergaderingen en de lijst van de clubbezoeken. Ik kijk er alvast enorm naar uit om jullie te ontmoeten

  2. Het ‘District Leadership Plan’ zoals dat door de Code of Policies wordt gevraagd en waarin in het kort de werking van het district wordt beschreven.

De maandbrief van de gouverneur is in de eerste plaats bedoeld voor zijn clubvoorzitters. De Code of Policies vermeldt de maandbrief weliswaar niet in de takenlijst van de gouverneur, maar wel in de takenlijst van de clubvoorzitter(1). Door de informatie met de leden te delen, vergroten we de betrokkenheid van de leden en laten we ze zich meer deel voelen van het collectief. En met dat collectief bedoel ik niet ‘het district’, dat heb ik al duidelijk gemaakt in mijn inaugurale rede: het district is er enkel om de clubs te versterken en te ondersteunen. Het collectief is het grotere doel: Rotary International: dit jaar allemaal tezamen “Serve to Change Lives”. Alvast een deugddoende, inspirerende en aangename vakantie toegewenst. Tot volgende maand.

Bart


(1) Artikel 10.030. “Duties of Club President: The club president has the following duties: […] 10. ensures that important information from the Governor's “Monthly Letter”, and other bulletins and literature from the Secretariat and governor are passed on to the club members.”

Rotary, People of Action, YEP: Youth Exchange Program, internationale uitwisseling van jongeren,