Brief van de districtsgouverneur MAART 2022

maandag 4 april 2022

BP

‘Peace and Conflict Prevention/Resolution’

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

Februari is voor Rotary de maand van ‘Peace and Conflict Prevention/Resolution’. Net na ik jullie de vorige maandbrief stuurde ter gelegenheid van de verjaardag van Rotary op 23 februari, barstte een allerminst vredevol conflict los op nauwelijks 2000 km van hier. Waar we vorig jaar in juli met de overstromingen dachten dat we iets ergs meegemaakt hadden, zien we nu dat het nog erger kan.

 

Maar net als in juli 2021 was de respons van de Rotary-gemeenschap zoals we die mochten verwachten. Vele clubs startten acties op, geld werd ingezameld, medisch materiaal werd geleverd enz. En opnieuw merkten we dat het jaarthema ‘Serve to Change Lives’ meer dan ooit nodig was.

We hebben dan ook voor de tweede maal al in dit werkjaar een beroep kunnen doen op een Disaster Response Grant van The Rotary Foundation. Weer 25.000 $ die van Chicago terug naar ons district komt en waarmee we clubs helpen die mensen uit een conflictregio opvangen en bijstaan. Ons district doet er zelf nog een fors bedrag bovenop en ik herhaal hier dan ook de oproep van onze districtscommissievoorzitter The Rotary Foundation, Jos Vandersloten: stuur projecten in, vraag geld aan en gebruik de Foundation !!

En weet dat we ook al voor het volgende werkjaar een bedrag weggezet hebben, want de hulp die we zullen moeten bieden, zal niet ineens niet meer nodig zijn op 1 juli.

Wat wel stopt op 1 juli, is mijn gouverneurschap. En om de opvolging te verzekeren, hebben we deze maand de districtsgouverneur voor district 2140 voor het jaar 2024-2025 verkozen: Peter Wolters van Rotary Club Landen.

De 5 eerste gouverneurs van ons jonge district 2140 waren op zaterdag 26 maart trouwens allen aanwezig op een Public Image - People of Action Seminar dat voor heel de regio 22 (de 7 Nederlandse en 2 Vlaamse districten) georganiseerd was in Bussum (bij Hilversum). Het was jammer dat het deelnemersaantal afgetopt was op 300, want het werd een zeer interessant seminarie. Ik wil jullie alvast één boodschap meegeven.

Public Image is het imago dat je van je club (en bij uitbreiding van Rotary International) in de maatschappij wil neerzetten. Met andere woorden: hoe wil je dat Rotary (of je club) overkomt bij het publiek, bij kandidaat-leden, bij sponsors enz. En het blijkt dat veel Rotariërs hier een probleem mee hebben. We zijn allemaal al wel eens geconfronteerd met iemand die ons de vraag stelt: “Dat speldje daar op uw revers, wat is dat? Rotary, wat is dat?”

Rotary Pin

En dan staan we met onze mond vol tanden en proberen we uit te leggen wat Rotary is. En dat blijkt niet eenvoudig. Terwijl het veel eenvoudiger is om uit te leggen wat Rotary doet: ja, niet wat Rotary is, maar wat Rotary doet. Begin met je acties en leg het belang ervan en de impact die je ermee genereert, uit. Mijn eigen ‘elevator pitch’ (je kent wel de opdracht: leg iets in 12 verdiepingen lift of in 30 seconden uit) is zoiets als: “Rotary is een internationale beweging die bestaat uit 1,2 miljoen mensen die bij alles wat ze denken, zeggen en doen, een opportuniteit zien om mensen die het minder goed hebben dan zijzelf, te helpen. Zo helpen wij bijvoorbeeld Polio de wereld uit, helpen we zwakkeren vooruit, lenigen we directe noden in zowel onze eigen directe omgeving als in internationale projecten, verlenen we studiebeurzen aan jongeren…” En daar kan je – als je nog niet aan de 12e verdieping bent - een paar lokale voorbeelden van sociale acties van je club/regio aan toevoegen. Dit is: ‘wat we doen’. Dat is het imago dat we van Rotary willen uitdragen.

Vergelijk de bovenstaande alinea eens met wat we gewoonlijk proberen te zeggen: we leggen uit dat Rotary in Chicago gesticht is in 1905 door ene Paul Harris, dat er 38.000 clubs zijn die regelmatig vergaderen (met lunch of diner!!), dat ons motto ‘Service Above Self’ is, dat we opgedeeld zijn in 530 districten met elk een gouverneur, dat we een assiduïteit moeten halen van 50%…: dit is ‘wat we (misschien wel) zijn’, maar daar werf je de dag van vandaag geen nieuwe leden mee !

Leg dus uit wat we doen, niet wat we zijn of denken te zijn. Een mens, en zeker een Rotariër, reken je af op het goede dat hij/zij doet, en niet op bijvoorbeeld zijn/haar assiduïteit.

Zijn of doen: een klein verschil maar zo’n groot effect op de beeldvorming van Rotary.


Van links naar rechts: DG #2 Bart, DG #3 Dominiek, DG #1 Dany, DG #4 Frederik, DG #5 Peter.

En ik sluit af met een beeld: de 5 eerste gouverneurs van ons district 2140, foto genomen zaterdag in Bussum.

Met deze foto kan ik vandaag in 2022 geen leden meer gaan werven, of sponsors gaan zoeken. Deze foto geeft misschien weer wat we zijn, maar niet wat Rotary wil zijn. Er scheelt iets aan het publieke imago dat door deze foto gecreëerd wordt.

Een warme oproep aan alle vrouwelijke Rotariërs:

Volgend jaar minstens drie vrouwelijke kandidaat-gouverneurs op de stembrieven! Beloofd?

IMAGINE...

Bart