Brief van de districtsgouverneur JANUARI 2022

woensdag 2 februari 2022

BP

Maandbrief van de districtsgouverneur

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

Het kalenderjaar is alweer een maand ver, het Rotary-jaar is over halfweg. En na de relatieve rust tijdens de kerstvakantie herneemt de clubwerking haar activiteiten. Of... zou die moeten hernemen. Vele clubs aarzelen nog. Maar zoals de titel van mijn artikel in Rotary Contact het deze maand zegt: ‘Niet stilvallen’. Want de toestand in de maatschappij is nu net zodanig dat die maatschappij juist meer, en niet minder, nood heeft aan organisaties zoals ze onze, die goed doen in de wereld en mensen helpen die het minder goed hebben dan wijzelf. Want dat soort mensen zijn er nu door corona net veel meer. Dus moet het Rotary-wiel meer dan ooit blijven draaien. En moeten we met een meer open blik naar de toekomst kijken.

Niets belet ons die nabije toekomst al te plannen. Want uiteindelijk komt alles goed. En dan moeten we klaarstaan. Onze International President-Elect Jennifer Jones heeft haar jaarthema al aangekondigd “Imagine Rotary”. Durf dromen over de toekomst. District Governor-Elect Dominiek is aan zijn opleiding bezig, stelt zijn team samen en bereidt de drie seminaries voor die hij binnenkort moet organiseren: de DTTS (District Team Training Seminar voor de mensen die een districtsfunctie opnemen); daarna de PETS (President Elect Training Seminar voor de verkozen voorzitters); en ten slotte de DTA (District Training Assembly, gericht op de verkozen voorzitters, de secretarissen, penningmeesters en alle club commissievoorzitters).

En daarnaast zijn er natuurlijk de International Convention, van 4 tot 8 juni in Houston, Texas, onder het motto ‘Discover New Horizons’; en onze eigen District Conference, die openstaat voor alle Rotariërs en Rotaractors en die zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni (save the date) in deze prachtige omgeving: 

Clubs blijven actief, clubs blijven functioneren

Houston

Als we daar nog het ‘People of Action Seminar’, een inspirerende bijeenkomst over ons Imago, onze PR en onze ACTIE (op 26 maart in Hilversum), en het Rotary Institute in Basel van 2 tot 6 november 2022 aan toevoegen, dan merkt u dat we op boven clubniveau niet stilgevallen zijn: Rotary biedt zijn leden een waslijst aan opportuniteiten en opleidingsmomenten aan, om ervoor te zorgen dat de band

tussen de clubs en de internationale beweging waarvan we met 1,2 miljoen mensen lid zijn, versterkt wordt. We hebben tezamen maar één doel: het Rotary-DNA, onze houding van dienstbaarheid vertalen in acties.

En zoals het motto van het Institute in Basel het zegt: OUR FUTURE IS NOW. Daarom nog eens: NIET STILVALLEN, nu werken aan de toekomst.

Februari is voor Rotary een belangrijke maand: op 23 februari vieren we de 117de verjaardag van onze organisatie. En in de februarimaand is het maandthema elk jaar: Peace and Conflict Prevention/Resolution. Dit is meer dan ooit actueel in onze polariserende maatschappij: laten we niet het conflict, maar wel de oplossing opzoeken.

Want als er één universele waarde of recht van de mens bestaat, dan is het wel dat een mens in vrede wil kunnen leven. Al de rest komt daarna wel.

Geniet van de korte maand februari. Bart