Brief van de districtsgouverneur SEPTEMBER 2021

donderdag 30 september 2021

Bart Purnal

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

September en oktober zijn binnen Rotary de maanden die gaan over Basic Education and Literacy en Economic and Community Development. Op het Rotary Institute dat ik midden september in Praag bijwoonde, bleek nog maar eens hoezeer deze twee zaken met elkaar verbonden zijn. Basiseducatie en geletterdheid zijn de noodzakelijke voedingsbodems voor de economische ontwikkeling van een gemeenschap. En vice versa zorgt de economische ontwikkeling van een gemeenschap tot de mogelijkheid om bijvoorbeeld scholen te bouwen en zo de basiseducatie te kunnen voorzien.

Daarom ben ik ook zeer verheugd over wat wij als Rotariërs en Rotaractors van D2140 tezamen hebben klaargespeeld in de overstroomde gebieden van ons land. Niet alleen moet ik jullie bedanken voor de financiële hulp die de clubs en de individuele leden hebben geboden, nog veel belangrijker zijn de talloze handen-uit-de-mouwen acties - #PeopleOfAction - die opgestart zijn, en waarvan er vele vandaag nog voortduren. De bijdragen in natura, die in het begin eerder de onmiddellijke noden lenigden (denk bijvoorbeeld aan de voedselhulp), en die nu meer duurzame en langetermijnoplossingen zoeken (denk bijvoorbeeld aan de aankoop en levering van schoolmeubelen), zijn een ware invulling van het Rotary Vision Statement: “Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.”

We zullen de fondsen die nu nog ter beschikking zijn op districtsniveau dan ook toewijzen aan ‘lasting change’, duurzame en structurele oplossingen, met nadruk op de basiseducatie en de lokale economie.

Ik was van plan in deze maandbrief een overzicht te geven van de acties en bijdragen die de verschillende clubs van ons district geleverd hebben. Maar omdat er zovele meldingen binnengekomen zijn, en ik vrees dat ik hier en daar iemand zou vergeten, wil ik uit naam van het hele districtsbestuur onze welgemeende dank overmaken aan alle clubs en individuele leden die op welke manier dan ook, onze medeburgers geholpen hebben. Dank u heel hartelijk !

Ondertussen ben ik aan mijn clubbezoeken begonnen. En ik kan u nu, na 11 bezoeken, al zeggen dat de manier waarop Ingrid en ikzelf in de verschillende clubs ontvangen worden, ons enorm veel energie geeft om de andere 71 bezoeken te plannen. In de gesprekken die ik met de clubbesturen heb, merk ik dat elke club zijn eigen sterktes en zwaktes durft onder ogen te zien, en iets aan die laatste wil doen. Maar we moeten wel opletten dat we niet te veel naar binnen kijken, en de interne werking en probleempjes van de club als enige onderwerp belangrijk nemen. We moeten als Rotariër en Rotaractor, en als club, naar buiten kunnen kijken: daar ligt de oplossing.

Kijk eens wat een rijkdom er te vinden is in een internationale ervaring (deelname aan een Institute of Convention, of gewoon eens een half uurtje surfen op rotary.org), of meer direct in onze omgeving (andere clubs uit onze zone,…). Zoals een beroemd man ooit zei: “het is niet dezelfde manier van werken die ons in de problemen heeft gebracht, die ons eruit zal brengen.” Zoek andere manieren van werken (in managementtermen: think out of the box).

In de maand september zijn onze districtsactiviteiten ook terug opgestart. Surf gerust naar rotary2140.org, en je vindt voor elk wat wils:

  • Vibrant Club Seminar op 23/10/2021
  • World Polio Day op 24/10/2021
  • NVSG-dag op 20/11/2021
  • Rotary Foundation Seminar op 04/12/2021
  • Train the trainer (een training voor de clubtrainers): 5 of 6/10/2021
  • Ontmoetingsavond voor ‘nieuwe’ leden: 12 of 13/10/2021

Dit naast de activiteiten die de clubs zelf ‘posten’.

Ondertussen vonden

  • op 01/09 de training voor de nieuwe AG’s,
  • op 04/09 het Foundation Seminar voor Zone 22 (Vlaanderen en Nederland),
  • en op 18/09 de certificatie-meeting voor de jeugdwerking al plaats.

Zoals jullie merken : D2140 is "alive and kicking".

En … waarom niet eens dromen van de International Convention in Houston, Texas in juni 2022, met als thema: "Discover New Horizons."

Bekijk het filmpje op https://convention.rotary.org/en/houston .

Opvoeding en Geletterdheid // bronillustratie: Pexels-Thirdman

Discover New Horizons Houston