.
Rotary Club
District 2140

Cook 4 Polio

16 april 2022

Beste Rotary en Rotaract vriend(in), 

gelieve onderaan deze email een uitnodiging terug te vinden vanwege onze Past Gouverneur Dany Vandevoort voor de tweede editie van COOK 4 POLIO. Een leuk digitaal interactief fundraising event voor kookliefhebbers en poliobestrijders.

Verder brengt uw District graag nog enkele andere activiteiten in herinnering, zoals daar zijn de District Training Assembly voor clubbestuursleden en commissievoorzitters op zaterdagochtend 23 april te Antwerpen en de District Conferentie voor alle leden op zaterdagochtend 25 juni te Sint Truiden. 

Tot slot en zeker niet te vergeten : ten behoeve van de noodzakelijke clubcertifiëring voor de aanvraag van District Grants en Global Grants, worden wederom Grant Management Seminaries georganiseerd op 24 en 28 mei, alsook op 16 juni ek.

Disaster Response Fund :  Clubs welke hiervan nog wensen gebruik te maken met projecten gerelateerd aan de Oekraïne-crisis dienen voor de indiening ervan de uiterste deadline van 30 april 2022 in acht te nemen.

Met Rotarische groeten,

EVENEMENT / District 2140
29 april 2022
Al kokend Zoomen of .... al Zoomend koken!  Met IPDG Dany29 APRIL 2022 om  19u Inschrijven op dany.vandevoort@telenet.be en 25 EUR overschrijven op BE31 0018 8540 4255 (rekening Polio D2140). Ingredië...
Lees verder
EVENEMENT / District 2140
23 april 2022
De District Training Assembly is een training- en netwerkevent voor alle inkomende bestuursleden en commissievoorzitters van Rotary- en Rotaract-clubs van ons District.  Het zal ook het eerste groter...
Lees verder
EVENEMENT / District 2140
16 juni 2022
Het Grant Management Seminarie is het verplicht certificatie seminarie voor de Rotary Foundation. Om in aanmerking te komen voor grants of studiebeurzen, moet uw club gecertificeerd zijn.  Deelname a...
Lees verder
EVENEMENT / District 2140
25 juni 2022
Op de District Conference sluiten we samen het Rotary-jaar af. Rotariërs en Rotaractors van alle clubs zijn uitgenodigd om samen: - Te komen luisteren welke successen geboekt werden en welke uitdagin...
Lees verder
NIEUWS / District 2140
19 maart 2022
Meer dan 2,8 miljoen mensen zijn Oekraïne ondertussen ontvlucht en hebben dringend behoefte aan noodhulp. De Verenigde Naties schatten dat dit aantal kan oplopen tot 5 miljoen. Rotaryclubs in Europa ...
Lees verder
2024 © RD District 2140 - Alle rechten voorbehouden