TOURNEE Minerale in februari 24: vriendelijke uitnodiging

donderdag 1 februari 2024 00:00 - donderdag 29 februari 2024 23:55, Burchthoeve 't Withof, Oelegemsteenweg 12, 2160 Wommelgem
Website: http://www.hetwithof.be

Plaats: overal , maar alvast op onze bijeenkomsten in het Withof

Timing: 01 febr tot 29 febr 24

Op 25 okt 2023 hadden wij een bijzonder knappe presentatie van de Rotary Actiegroep ‘Sensibilisatie en preventie alcoholmisbruik’ in onze club. Toen kwam bij sommige aanwezige clubleden het idee om elkaar uit te nodigen en mee te doen aan ‘Tournee Minerale’. Immers, één van de aangereikte inzichten was dat je als organisatie in functie van resultaat rond drankmisbruik nooit alleen mag werken aan de enkele , eventuele ontspoorde gevallen, maar dat het nuttig en aanmoedigend is om iedereen te betrekken via groepsinitiatieven. De onderliggende ambitie hierbij is om “de Gauss-curve van het alcoholische drankgebruik in een organisatie naar links  te doen bewegen”. En dat geldt uiteindelijk ook voor onze rotaryclub!

Vandaar deze oproep om  mee te doen aan Tournee Minerale. Uiteraard is dit volledig vrijwillig en eenieders persoonlijke keuze!

Waarom vermelden we dit op onze Polaris-agenda?

-In plaats van in te schrijven of uit te schrijven kunnen we hier kenbaar maken wie gedurende één maand zijn wijnglas aan tafel in de club mee omkeert. Dit geeft onderlinge steun en een reminder.  Het voorbije jaar waren er overigens al enkele deelnemers!

-We vragen aan Inge van het Withof om een alternatief voor de alcoholische dranken ook in het receptie-aanbod te steken.

-Het is alvast een bijdrage tot ‘walk the talk’!

-En in het verlengde hiervan: laat ons zeer bewust omgaan met ons drankgebruik als we als ambassadeurs van Rotary of persoonlijk andere clubs of organisaties een bezoek brengen. Een voorbeeldfunctie hebben wij als Rotariër hier alleszins!

(…)


Registratie


Uiterlijke inschrijvingsdatum : Geen deadline

Max. aantal deelnemers: 1000

Leden: gelieve in te loggen voordat u zich inschrijft.
Log in voor inschrijving