Oproep Kandidaten Gouverneur 2025-2026

vendredi 3 février 2023

DW

Oproep tot kandidaten voor Gouverneur van Rotary International District 2140 voor het werkjaar 2025-2026

Met dit schrijven wens ik een oproep te doen voor kandidaten voor Gouverneur voor het Rotaryjaar 2025-2026.  Mag ik u verzoeken dit bekend te maken in jullie club.  De kandidaturen moeten uiterlijk op 05/03/2023, voor 24:00, toekomen op het volgend e-mailadres: verkiezing.gouverneur@gmail.com (dit e-mail adres enkel gebruiken voor kandidaturen!) 

Volgens de regels van ons District dient de stemming via mail te gebeuren. Na ontvangst van de kandidaturen zullen wij die stemming per mail organiseren.  De stembrieven, met vermelding van de kandidaten en het aantal stemmen per club, worden u midden maart opgestuurd. We zullen Artikel 12.040 en volgende van de Statuten van Rotary International strikt volgen.

In bijlage vindt u alle voorwaarden en informatie over de kandidaatstelling.   Het is een bewuste keuze om de teksten niet te vertalen en ze te behouden in de originele Engels versie. Volg deze stipt op, zo niet zal uw kandidatuur niet geldig zijn. 

Ik hoop dat we veel goede kandidaturen mogen ontvangen. 

Dominiek Willemse

District Gouverneur 2022-2023

Tel: +32 475381300