Brief van de districtsgouverneur SEPTEMBER 2022

vendredi 2 septembre 2022

DW

Beste Rotariërs en Rotaracters,

De vakantie is achter de rug en het schooljaar is terug begonnen.  Duizenden leerlingen zijn met goede voornemens (=doelstellingen) begonnen aan een nieuw studiejaar.

Ook de Rotary- en Rotaractclubs hernemen hun activiteiten.  Het is dan ook het ideale moment voor het clubbestuur om de doelstellingen voor dit Rotaryjaar op te frissen en over te gaan tot een actieplan.  Zoals Marc Lammers op de District Training Assembly (DTA) zei “Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus”.  Met andere woorden actieve, succesvolle clubs hebben doelstellingen en een plan.  Ook Rotary International heeft doelstellingen en een actieplan.  

Uiteraard kan iedere club zijn eigen plan maken, aangepast aan de specifieke situatie van de club en de lokale gemeenschap.  Rotary International reikt zeer veel tools aan om de clubs daarbij te helpen en te ondersteunen. Alles over het strategisch plan en wat een club kan doen vindt u op onze website: Lees meer …

September is de maand van Basiseducatie en Alfabetisering.  Kunnen lezen en schrijven is een basisbehoefte en een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling en welvaart. Het lijkt vandaag triviaal, maar voor miljoenen mensen blijft het een droom.  Volgens een UN-rapport zijn de afgelopen decennia de basisvaardigheden lezen en schrijven verbeterd en is de genderkloof gestaag verkleind. Maar 750 miljoen volwassenen zijn nog steeds analfabeet, van wie twee derde vrouw. Basiseducatie en Alfabetisering is dan ook terecht een van de 7 area’s of focus van de Rotary Foundation en een van de Sustainable Development Goals van de UN.

Alleen al vorig jaar heeft de Rotary Foundation 104 Global Grants goedgekeurd voor een totaalbedrag van 6,3 miljoen USD, voor projecten mbt Basiseducatie en Alfabetisering.

Ook uw club kan acties ondernemen, door bijvoorbeeld na te gaan of er lage geletterdheid is bij volwassenen (bijvoorbeeld vluchtelingen), in de lokale gemeenschap.    Of er kinderen wegblijven van school, of er een gebrek aan middelen is bij scholen, …

Onze Commissie Training heeft zich tot doel gesteld om elke maand een korte duiding te geven rond het maandthema.  Het is de bedoeling dat de clubvoorzitters of de trainingsverantwoordelijken dit kunnen gebruiken om elke maand minstens het maandthema in de kijker te zetten op een clubvergadering.  Ik verwijs jullie dan ook graag naar hun eerste filmpje, door te klikken op deze link.

Graag willen we ook op dit vlak meer professionaliseren.  Dus, als jullie ons kunnen helpen bij het maken van professionele video's voor Rotary, stuur dan een mailtje naar secretaris.2140@gmail.com.

Tot slot wens ik nog even de aandacht te vestigen op de inspirerende mail die jullie gekregen hebben van onze RI President Jennifer Jones.  In het Nederlands!  Met andere woorden u heeft geen excuus om hem niet te lezen.  Voor diegenen die hem gemist hebben, lees meer ….

Zij schenkt daarin veel aandacht aan Diversiteit, Inclusiviteit en Gelijkheid (DEI).  Ook ons District besteedt hier aandacht aan, op 24 september 2022, tijdens het “Vibrant Club Day Seminar”. We kunnen er leren van het team van Nike, hoe zij dit hebben aangepakt en nog aanpakken en hopelijk kunnen we hierover een constructief en levendig debat voeren.  Vergeet zeker niet in te schrijven op Polaris, klik hier ….

Met Rotarische groet,

Dominiek Willemse

District 2140 Governor 2022-2023