Brief van de districtsgouverneur FEBRUARI 2022

lundi 21 février 2022

BP

bron: kind aan het front UNICEF/UN0150817/Gilbertson VII Photo

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

 

Deze week, op woensdag 23 februari, vieren we de 117de verjaardag van onze Rotary-organisatie. Een feestdag die Rotary International in het licht stelt van “World Understanding and Peace”. Een thema dat vandaag de dag meer dan ooit actueel is. Denken we maar aan de situatie op nauwelijks 2000 km van hier, in Oekraïne.

 

Maar na de 55 clubbezoeken die ik ondertussen heb afgelegd, weet ik dat dit thema ook een actueel thema zou moeten zijn in een aantal van onze clubs. Vaak, in mijn ogen té vaak, merk ik dat het binnen een club ook niet altijd peis en vree is, dat te-conservatieve leden stokken in ons Rotary-wiel steken, en vaak op basis van te-uitgebreid-opgestelde statuten en interne reglementen, alle creativiteit, alle nieuwe ideeën en alle evoluties, in de kiem smoren. En dan is men verwonderd dat jonge, actieve leden onze organisatie verlaten.

 

Het wiel moet draaien, maar dat betekent niet ‘ter-plaatse-draaien’. Het betekent wel: draaien en vooruit rollen. Want draaien en ter plaatse blijven, zoals onze autowielen in de diepe modder of in de sneeuw, brengt niets op. Dat is de beschikbare energie verkeerd aanwenden.

 

Die energie moeten we inderdaad aanwenden ‘for doing good in the world’. Dat is de ultieme, en in mijn ogen enige, bestaansreden van onze organisatie: mensen helpen die het minder goed hebben dan wij. Daarbij moeten we natuurlijk vrienden zijn, gezellige clubmeetings hebben, enz., maar die vriendschap en gezelligheid zijn slechts een basis vanwaaruit we gaan dienen. Of zoals onze Internationale President Shekhar Metha het zegt: een echte Rotariër herkent men aan zijn ‘attitude of service’: in werkelijk alles wat een Rotariër zegt, denkt en doet, ziet hij een ‘opportunity to serve’. Vanuit de vriendschap die opgebouwd wordt tijdens onze statutaire vergaderingen en andere activiteiten, gaan Rotariërs en Rotaractors anderen helpen. Vanuit de financiële middelen die we vrijmaken, gaan we anderen helpen. Door onze Vocational Service, het ter beschikking stellen van onze beroepskennis- en ervaring, gaan we anderen helpen. En ten slotte door het ter beschikking stellen van ons netwerk, kunnen we anderen helpen. Vier manieren om mensen die het minder goed hebben dan wij, te helpen: financieel, als vrienden de handen uit de mouwen steken, vanuit onze beroepskennis en -ervaring, en met ons professionele netwerk.

 

Deze vier zaken waren ook aanwezig bij de geboortedag van onze Rotary, 23 februari 1905. Er was toen veel meer focus op het financiële, het was een echte, zuivere ‘business club’ (Rotariërs doen zaken met elkaar; op die manier verrijken ze elkaar, en maken ze tezamen meer middelen vrij ‘for doing good in the world’).

Ter illustratie een stukje uit het boek “Paul Harris and the Birth of Rotary” van Fred A. Carvin, een 627- bladzijden dik boek geschreven in 2011, en gebaseerd op de archieven, brieven, enz. van o.a. Rotary International en Paul Harris zelf.

Het is leuk om te lezen wat er zich precies uur per uur afspeelde op die 22ste en 23ste februari 1905.

De groep moest dus ‘be social in nature’. Grappen maken als kleine jongens (opportunity to be boys again): het moet plezant zijn (de fellowship). En ten tweede: “Why not expand this proven method of generating extra revenue as the basis for a social organization.” Niet met een vraagteken op het einde, maar met een punt.

 

Natuurlijk is het wereldbeeld veranderd en zijn we blij dat we geen ‘old boys club’ meer zijn, en dat er dames-Rotariërs zijn. Maar de grondslagen zijn niet veranderd. En laten we maar even stilstaan tot wat dit geleid heeft: de parel aan de het Rotary-firmament: The Rotary Foundation.

We mogen fier zijn op wat onze organisatie in die 117 jaar gerealiseerd heeft.


Gelukkige verjaardag, allemaal, Vrienden & Vriendinnen, Rotariërs & Rotaractors.

Bart