Brief van de districtsgouverneur OKTOBER 2021

dimanche 31 octobre 2021

B. Purnal

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,


Ons Rotary-jaar is ondertussen vier maanden bezig, en we merken dat ons district uit zijn zomerslaap is ontwaakt.


Onze districtstrainers Raymond en Willy hebben de nieuwbenoemde assistent-gouverneurs verder ingewijd in hun job, en hebben hen de ondersteuning gegeven die de AG’s toelaat de taak waarvoor ze zich geëngageerd hebben, beter te kunnen uitvoeren.


Ook hebben Raymond en Willy twee avonden georganiseerd waarop de ‘nieuwe’ Rotariërs met hun peters en meters meer uitleg kregen over de wereldwijde organisatie waarvan zij onlangs zijn lid geworden.


Ik merk tijdens mijn clubbezoeken dat het plaatsen van onze Rotary-clubs binnen die wereldwijde Rotary-beweging, sommigen de ogen doet openen. We kijken inderdaad misschien te vaak en te veel naar ons eigen clubje, en zijn er ons niet genoeg van bewust dat onze club een schakel is in één groot internationaal geheel.


Eén grote wereldwijde organisatie waarvan het ‘Vision Statement’* ons duidelijk maakt dat wij als Rotariërs vanuit de kameraadschap die we met elkaar opbouwen tijdens onze statutaire vergaderingen (TOGETHER), acties ondernemen (UNITE AND TAKE ACTION), die een duurzame verbetering teweegbrengen (CREATE LASTING CHANGE), en nu komt het:


 • ACROSS THE GLOBE (onze internationale acties, denk aan de Global Grants van de Foundation),
 • IN OUR COMMUNITIES (onze lokale acties, denk bijv. aan de District Grants en aan alle acties van onze clubs na de watersnood in Wallonië in juli)
 • AND IN OURSELVES. Dus zowel lokaal, onze eigen club, als internationaal, Rotary International.


Onze internationale president Shekhar Metha hecht ook aan het laatste veel belang ‘AND IN OURSELVES’: door onze dienstbaarheid, en de acties die we ondernemen om het lot van de mensen die het minder goed hebben dan wij, te verbeteren, verrijken we ook onze eigen Rotary-ervaring en ons eigen leven, en versterken we het Rotary-DNA van dienstbaarheid in ons eigen lichaam, hart en ziel, en collectief in onze eigen club. Zo vergeten we niet dat we met 1,2 miljoen Rotariërs en 230.000 Rotaractors samen aan hetzelfde doel werken: doing good in the world.


* “Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.”


Het weekend van 23 en 24 oktober was een waar bruisend weekend voor ons district: op zaterdag hielden we ons Vibrant Club Seminar in Geel en op zondag vierden we de World Polio Day in Antwerpen. U vindt hier binnenkort meer informatie over op onze website en in Rotary Contact.


Zaterdag 30 oktober kenden we al een volgende hoogtepunt met een Rotaract Leadership Training in Beringen. Haast alle clubvoorzitters van onze Rotaract-clubs waren aanwezig en konden meemaken hoe District Rotaract Representative (DRR, de ‘gouverneur van Rotaract’) Michel Jacques Verheyen de fakkel doorgaf aan Alexander Wolters van Rotaract Club Haspengouw. Michel Jacques stoot door als Rotaract Country Chair voor België. Michel Jacques, bedankt voor alles wat je voor het district hebt gedaan en veel succes in de nieuwe ‘job’. Aan Alexander: het allerbeste toegewenst, wij staan ter beschikking.


Rotary International vraagt ons ook om jullie van het volgende in te lichten: in april 2022 komt de Council on Legislation, kortweg CoL, het driejaarlijkse ‘parlement’ van Rotary International weer samen in Chicago. Er liggen 92 voorstellen op tafel om de werking van Rotary International, van de districten en van de clubs te verbeteren. Elke Rotariër mag hierbij tot 10 januari 2022 zijn mening geven.


Jullie vinden de lijst en vooral de uitleg waarom de veranderingen voorgesteld worden via de volgende weg:


 • Ga naar rotary.org : inloggen met je eigen account
 • Naar knop : ‘learning & reference’ ( bovenste balk)
 • Dan : ‘policies en procedures’
 • Dan: ‘council on legislation resolutions’ aanklikken 
 • Dan : kom je op een pagina  met als titel ‘councils’


 • Scrol naar beneden tot : ‘resources’
 • Dan kies je paragraaf twee : ‘council on legislation’
 • En daaronder de titel: ‘propesed legislation - 2022 council on legislation’. En de pdf downloadt vanzelf.

Om je commentaar te geven ga je naar :Verder vragen we jullie alvast 20 november in jullie agenda te noteren: NVSG-dag in Nijvel. Alle info op onze districtswebsite rotary2140.org.


Ook 4 december staat ongetwijfeld ook al in jullie agenda: dan organiseert onze districtscomissie The Rotary Foundation een Foundation Seminar in de Faculty Club in Leuven. Jullie komen er alles te weten over wat de Foundation doet, hoe de Foundation werkt (denk aan de ‘grants’), en wat de status is van onze core business number 1: End Polio Now. Schrijf jullie dus ook in via rotary2140.org.


Nog een belangrijke datum: 26 maart 2022. Dan organiseren we samen met D2130 en de 7 Nederlandse districten een ‘People of Action’ seminarie. Verder nieuws volgt, maar noteer die datum al.

#PeopleOfAction, lokaal, regionaal en internationaal

People of Action Seminar

En … waarom niet eens dromen van de International Convention in Houston, Texas in juni 2022, met als thema: Discover New Horizons. Bekijk het filmpje op

 https://convention.rotary.org/en/houston .

Houston 2022