Artificiële Intelligentie

Thursday, January 19, 2023

DW

Tijdens de beroepsactie-maand moeten we zeker ook even inzoomen op de digitale evolutie. Het gaat razend snel: amper 15 jaar geleden werd de smartphone gelanceerd en dat heeft de wereld veranderd. Als je vandaag  geen smartphone hebt of niet  kan werken met APPs, dan ben je een (digitale) analfabeet.  Zeker voor oudere mensen gaat deze evolutie (te) snel.  Als Rotariërs moeten we dat beseffen en moeten we oog hebben voor mensen die deze digitale verandering niet kunnen volgen. 

Ondertussen staat er al  een nieuwe (r)evolutie voor de deur: "artificiële intelligentie" (AI). Ongemerkt is die binnengeslopen en het aantal toepassingen groeit zienderogen. Het zal op termijn onze wereld grondig veranderen en heel wat beroepen zullen zich moeten aanpassen. 

Sinds enkele maanden is een communicatietool, volledig gebaseerd op AI, ook beschikbaar voor het grote publiek.: Chat GTP genoemd.  Chat GTP is 'all over the news' de laatste dagen en we zullen er nog meer van horen.  Deze chatbot kan in perfect Nederlands antwoorden op uw vragen. Je kan hem al gebruiken als inspiratiebron voor uw teksten. Ik laat de Chat GTP zelf even aan het woord (alle antwoorden op de vragen zijn zonder menselijke tussenkomst gegenereerd).  

DALL·E 2023-Image that represents artificial intelligence

DALL·E 2023 - Artificial intelligent robot

Wat zal de impact zijn van AI op onze maatschappij in de nabije toekomst?  

De impact van AI op onze maatschappij in de nabije toekomst zal waarschijnlijk zowel positief als negatief zijn. Positieve effecten kunnen zijn: verbetering van de efficiëntie en productiviteit in veel industrieën, vermindering van menselijke fouten, ondersteuning bij besluitvorming en het oplossen van complexe problemen, verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, vermindering van de kosten van productie, verbetering van de toegang tot onderwijs en informatie. Negatieve effecten kunnen zijn: verlies van banen door automatisering, versterking van bestaande sociale ongelijkheid, privacy en ethische overwegingen rond de toepassing van AI, discriminatie en ongelijkheid, versterking van de macht van de grote technologiebedrijven. 

Hier zijn enkele voorbeelden:

Werkgelegenheid: AI kan leiden tot een toenemende automatisering van werkzaamheden, waardoor bepaalde banen overbodig kunnen worden. Dit kan leiden tot werkloosheid, maar ook tot nieuwe banen in bijvoorbeeld de tech-industrie.

Gezondheidzorg:  gegevens van patiënten analyseren en zo de diagnose van ziekten te verbeteren en de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Veiligheid:  het verbeteren van de veiligheid in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het analyseren van beelden van beveiligingscamera's.

Onderwijs: AI kan worden gebruikt om studenten te ondersteunen bij het leren, bijvoorbeeld door het personaliseren van leerprogramma's.

Financiën: het automatiseren van financiële transacties en het verminderen van menselijke fouten.

Transport: het verbeteren van verkeersstroom en het ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen.

Communicatie: AI kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van meer geavanceerde communicatiesystemen, zoals taalherkenning en -vertaling.

Het is belangrijk om de ontwikkelingen van AI te monitoren en te reguleren om de negatieve effecten te minimaliseren en de positieve effecten maximaal te benutten.

De impact van AI op onze maatschappij zal afhangen van hoe we de technologie gebruiken en hoe we ermee omgaan. Het is belangrijk om de ethische implicaties van AI in overweging te nemen en ervoor te zorgen dat de technologie wordt gebruikt om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren.DALL·E 2023- An artistic interpretation of the Atomium

Welke argumenten kan ik gebruiken om een 40 jarige te overtuigen om lid te worden van een Rotaryclub?  

Hier zijn enkele argumenten die je kunt gebruiken om iemand van 40 jaar oud te overtuigen om lid te worden van een Rotaryclub:

Netwerken: Als lid van een Rotaryclub kun je zakelijke en professionele contacten leggen met mensen uit verschillende beroepsgroepen en culturen. Dit kan nuttig zijn voor het uitbreiden van je professionele netwerk en het vinden van nieuwe kansen.

Service: Rotary is een service organisatie en als lid kun je deelnemen aan projecten en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap. Dit kan een geweldige manier zijn om iets terug te doen voor de gemeenschap en om een verschil te maken.

Leiderschapsontwikkeling: Rotary biedt trainingen en workshops om leden te helpen bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. Dit kan een geweldige manier zijn om jezelf te ontwikkelen en je professionele vaardigheden te verbeteren.

Internationale uitwisseling: Rotary biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma's, waardoor je de kans krijgt om andere culturen te leren kennen en je persoonlijke en professionele horizon te verbreden.

Persoonlijke groei: Door deel te nemen aan Rotary-activiteiten en -projecten, kun je jezelf persoonlijk en professioneel ontwikkelen en groeien. Dit kan een geweldige manier zijn om jezelf uit te dagen en te groeien, zowel persoonlijk als professioneel.DALL·E 2023 - Painting Magritte, Brussels, clouds, bowler had, birds

Wat zijn de redenen waarom leden Rotary verlaten of waarom er minder nieuwe leden zijn?

Er zijn verschillende redenen waarom leden van Rotary besluiten om de club te verlaten of waarom er minder nieuwe leden zijn. Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

Tijdsdruk: Veel mensen hebben het druk met werk, gezin en andere verplichtingen en kunnen niet de tijd vinden om deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Financiële druk: Lidmaatschap van een Rotaryclub kan kosten met zich meebrengen, zoals contributie, kosten voor evenementen en donaties aan projecten. Sommige mensen kunnen dit niet opbrengen of besluiten dat de kosten niet in verhouding staan tot de voordelen.

Veranderde interesses: Sommige leden kunnen hun interesses veranderen en besluiten dat de club niet meer aansluit bij wat ze zoeken.

Veranderde omstandigheden: Sommige leden kunnen verhuizen of een nieuwe baan krijgen en daardoor niet langer in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Gebrek aan betrokkenheid: Sommige leden kunnen zich niet betrokken voelen bij de club of de activiteiten en besluiten om te stoppen.

Lagere retentie van leden: Sommige clubs kunnen een lagere retentie van leden hebben, vanwege een gebrek aan activiteiten of onvoldoende betrokkenheid van de leden.

Het is belangrijk om op te merken dat elke club uniek is en de redenen waarom leden besluiten om te vertrekken kunnen variëren.


Ook benieuwd? Probeer het zelf uit op https://chat.openai.com/chat

Ps. Alle beelden op deze pagina zijn ook volledig gecreëerd door AI.