Brief van de districtsgouverneur JUNI 2022

Monday, June 13, 2022

BP

Testament voor de toekomst

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

Deze brief schrijf ik 37.000 voet hoog in een Boeing 747 die mij van Houston naar Frankfurt en ten slotte Brussel brengt, van de Rotary International Convention naar huis. Vier dagen lang werden 11.500 Rotariërs en Rotaractors van over heel de wereld ondergedompeld in de Rotary-wereld van 2022, die er één is waarin service aan de maatschappij meer dan ooit centraal staat.

Het thema van de conventie was ‘Discover New Horizons’, wat enigszins te verwachten is in de stad vanwaaruit we in 1969 naar de maan gingen. En toch ben ik nog verrast geworden. Wij hebben in ons district een batterijenfabriekje dat roze konijnen oneindig hyperactief laat zijn, maar wat ik aan veranderingen bij Rotary gemerkt heb ten opzichte van de laatste conventie die ik meemaakte (de laatste fysieke conventie in Hamburg in 2019), tartte zelfs mijn verbeelding. Van ‘Discover New Horizons’ gesproken. We kregen les van een man die zelf op de maan gewandeld heeft tijdens de Apollo 14-missie. Niet zijn missie, maar de manier waarop hij de Apollo 13-missie heeft helpen redden, maakte indruk. De astronauten die aangewezen waren voor de Apollo 14-missie, waren back-up voor de Apollo 13- missie, en toen het daar mis ging (“Houston, we have a problem”), moesten de back-ups in de simulator hier op aarde kruipen om vandaar uit te proberen protocollen en procedures uit te werken om hun collega’s van Apollo 13 veilig terug op de aarde te krijgen. En zijn les was de volgende: “Think beyond z.”

Denk verder dan de letter ‘z’. Het is niet omdat het alfabet aan de letter ‘z’ eindigt, dat er daarna niets meer (mogelijk) is. Hoe groot het probleem ook is, hoezeer we alles al geprobeerd hebben, toch is er altijd een oplossing. Hoe groot de nood is die we zien, hoe groot het maatschappelijk probleem ook is waar we tegen aan botsen: blijf geloven dat er een oplossing is en dat we als Rotariër kunnen helpen.

We kregen les van een Indische VredesNobelprijswinnaar, die in dezelfde geest uitlegde hoe hij het eerste kind redde dat als slaafje werkte, en vooral hoe hij vandaaruit ondertussen duizenden kinderen heeft gered, met risico voor zijn eigen leven, maar hoe hij tegelijkertijd ervoor gezorgd heeft dat de WereldArbeidsOrganisatie (International Labour Organisation, een orgaan van de UNO) kindslavernij verboden heeft, zodat het in alle landen moet en zal uitgeroeid worden, net zoals polio.

We kregen les, en wat een les, van een 12-jarige jongen, Orion Jean, die door TIME in 2021 bekroond werd als ‘Kid of the Year’, en die ons even kwam vertellen hoe hij met zichzelf een eerste uitdaging aanging: 100.000 maaltijden vinden voor de minderbedeelden. En daarna met zichzelf een tweede uitdaging aanging: 500.000 boeken vinden zodat de armsten konden lezen. En nu is hij een derde race gestart: Race to Kindness. Het lijkt onwaarschijnlijk, en zeker voor iemand die zijn middelbare school nog niet eens begonnen is, maar hij slaagde tot nog toe in al zijn ‘races’. Ga maar eens kijken naar: https://youtu.be/PRGosu17uJs?t=228 .

We kregen het goede nieuws dat we voor het eerst, na 7 jaar dalende ledencijfers, het jaar positief zullen afsluiten met een groei aan leden. De Internationale President Shekhar Mehta heeft de gouverneurs van zijn jaar consequent ‘Changemaker governors’ genoemd, en hij heeft nu nog gelijk gekregen ook ! We waren getuige van hoe onze inspanningen in Oekraïne ginder onthaald zijn, wat er allemaal verwezenlijkt is.

Houston highlights

De secretaris-generaal, zeg maar de nummer 2 van Rotary International, John Hewko, is lid van de Rotaryclub van Kiev, en samen met zijn landgenote Olha Paliychuk, van de Rotary-club in Cherkasy, een gynaecologe-oncologe en professor aan de universiteit van Cherkasy, bedankte hij ons voor de 15 miljoen dollar die rechtstreeks langs de Rotary Foundation voor Oekraïne gestort zijn, maar ook voor de vele miljoenen die clubs rechtstreeks zowel in speciën als in natura naar Oekraïne gebracht hebben. Onze +- 60 Rotary-clubs in Oekraïne doen daar werkelijk wonderen mee. Ik zou kunnen verdergaan (zoals het roze konijn uit de batterijenfabriek in Aarschot) met voorbeelden uit de algemene sessies zoals deze hierboven, maar we hadden natuurlijk ook weer een heel grote keuze aan break-out sessies waar we in kleinere groepen van +- 300 man inzoomden op één of ander onderwerp.

Gewoon ter illustratie de sessies die ik zelf bijwoonde:

  • Families, Career and Rotary: a Winning Combination: het is mogelijk uw club zodanig te organiseren dat dit inderdaad mogelijk is. De enige voorwaarde is : ‘think beyond z’. Denk verder dan uw neus lang is.
  • What’s the Hype about Hybrid meetings?: inderdaad een hype. Ofwel wil je informatie overbrengen en dat kan perfect in online meetings; ofwel wil je fellowship creëren, en dat doe je door fysiek bijeen te komen (ik schijf hier bewust niet ‘door fysiek te vergaderen’: zie hiervoor later als ik spreek over de IMPACT-club). In een land als de USA of Indië waar de afstanden veel groter zijn dan in ons district zou je omwille van de afstand of het weer wel af en toe hybride kunnen gaan, maar in een district als het onze, waar de afstanden en het weer geen rol spelen, blijft fysiek contact de basis.
  • The Annual Fund: Grow Our Impact: bij het bepalen van waar je je fondsen gaat aan besteden, zoek je naar waar je het meeste impact kan hebben. Zoals ik in mijn speech tijdens de clubbezoeken telkens zei: vertrek van het effect dat je wil creëren, vertrek van de impact die je met je acties wil hebben, en zet die dan in de kijker: dat is het imago dat we van Rotary en van onze club in de maatschappij moeten zetten. En by the way: we doen het in D2140 niet zo slecht wat het gebruik van het Annual Fund van de Foundation betreft, maar het kan nog beter voor de Global Grants (wij zijn te bescheiden en zien het niet groot genoeg, maar hierop kom ik terug op de districtsconferentie van 25 juni): voor heel de wereld zijn er 2066 Global Grants toegekend voor een bedrag van 130 miljoen dollar (D2140 heeft slechts 5 Global Grants dit jaar); er zijn 55 Disaster Response Grants van 25.000 dollar elk toegekend (en hier hebben wij er 2 van gehad, voor de watersnood in juli 2021 en voor Oekraïne in maart 2022, dus 2 van de 55 in 529 districten, dat is niet slecht); en er zijn 467 District Grants toegekend voor 31 miljoen dollar: wij hebben er 14, dus dat is ook goed als je weet dat er maar 467 toegekend zijn voor 529 districten. Maar ons gemiddelde ligt op 3.600 dollar per grant, voor de wereld is dat 66.400 dollar per grant. Je ziet dus wat je zou kunnen doen als we allen, clubs en individuele leden, meer aan het Annual Fund zouden schenken.
  • The Value of Membership: How Your Dues Work for You: wat gebeurt er met de 70 dollar per lid per jaar die we aan Rotary International betalen? Welnu, het operationele budget van Rotary International (los van de Foundation) is 116 miljoen dollar, en 81 miljoen daarvoor komt uit de 70 dollar lidgeld per lid. Die zijn dus echt nodig en omdat we wat hoge inflatie kennen en het ledenaantal weliswaar terug stijgt maar niet aan 10% zoals die inflatie, zullen de lidgelden per lid naar 74 dollar, en in de jaren daarna naar 77,5 en naar 81 dollar gaan. Hou er alvast rekening mee in jullie clubbegrotingen.
  • Getting Your Stories Covered in the News: een superinteressante sessie met tal van tips enerzijds en valkuilen anderzijds. Maar de basisboodschap is ook weer iets dat ik in mijn speech tijdens mijn clubbezoeken al benadrukte: “Educate locals about Rotary International’s impact, globally and locally”. Laat zien wat we doen, laat zien welke impact onze acties hebben, niet alleen lokaal, maar vooral ook internationaal. Dat leidt vanzelf naar nieuwe leden en naar nieuwe fondsen.
  • IMPACT Clubs: Creating Powerhouse Growth: IMPACT is een nieuw concept waarmee Rotary aan de slag is gegaan en dat bedoeld is om het aantal leden van een bestaande club drastisch te verhogen. De formule heeft al tot vele successen geleid (vooral veel nieuwe jongere leden). Het is een manier om bestaande clubs te versterken, niet om nieuwe clubs op te richten, en het komt erop neer dat men binnen een ‘traditionele’ club een satellietclub opricht die nooit aan de restauranttafel vergadert, maar alleen samenkomt op de plaats waar men de acties doet, waar men dienstbaar is, waar men anderen helpt. Het creëren van de fellowship gebeurt tijdens het uitvoeren van de acties zelf. En de ‘traditionele’ (moeder)club die zichzelf in slaap wiegt aan de restauranttafel, is geen rem meer op de ontwikkeling van de satellietclub. En vermits de leden van een satellietclub geen maaltijd meer hoeven te betalen, kan het lidgeld beperkt blijven tot een 200 euro per jaar (70 dollar per jaar aan Rotary International, 65 euro voor het district 2140 en een 65 euro voor de communicatie (Polaris, Rotary Contact, licenties, enz.)). Want vergeet niet: “Rotary membership is not expensive. Food is expensive.” We zullen hier later wel nog op terugkomen in onze D2140-opleidingen.
  • Forming a New Club: It’s Easy as 1, 2, 3: gaat hier eigenlijk een stapje op verder: er worden meer en meer clubs opgericht die zich specifiek met één actiedomein bezighouden. Niet alleen ‘traditionele’ clubs maar ook e-clubs, en dit rond thema’s als bijvoorbeeld: ‘Empowering Girls’, of ‘How to Prevent Human Trafficking’, of ‘Suicide Prevention’, of een specifieke club rond het milieu. Rotary merkt dat deze ‘cause based’ clubs zeer succesvol zijn, omdat ze mensen bijeenbrengen die één gericht doel hebben en zich daarvoor willen engageren: dat creëert vanzelf al een band, en zet aan tot actie. Mag ik dromen van 7 cause based clubs in ons district, één voor elk van onze actiedomeinen?

Dit zijn alleen de sessies die ik zelf heb bijgewoond. En weet dat er net geteld nog 70 andere sessies waren die in Houston plaatsvonden.

Begrijpen jullie het enthousiasme, de energie die je meekrijgt tijdens die dagen (zoals ons roze konijn uit Aarschot) ? En niet alleen door de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden opleidingen: er waren ook nog 11.500 vrienden en vriendinnen die we hebben mogen ontmoeten en/of leren kennen. Welnu, het is dezelfde energie die ik tijdens mijn gouverneursjaar gevoeld heb. De energie die ik elke keer opdeed tijdens mijn 82 fysieke clubbezoeken, en dit ondanks een longembolie en longinfarct die mij op 7 oktober probeerden klein te krijgen, en mijn lichaam dat dit op 20 januari met een nieuwe longembolie nog eens probeerde: het is de energie van de acties van de clubs, van de 82 clubvoorzitters en hun bestuur, de sfeer van kameraadschap waarin jullie mij en Ingrid ontvingen, de openheid en oplossingsgerichtheid van de voorbereidende gesprekken met het bestuur, de spirit van mijn AG’s, het vuur van mijn commissievoorzitters en hun commissieleden, die mij een fantastisch jaar bezorgd hebben en die mij vertrouwen geven voor de toekomst. Een toekomst waar Dominiek, Frederik, Peter en hun opvolgers verder zullen aan kunnen werken.

Vergeet niet: zaterdag 25 juni onze eigen districtsconferentie in Sint-Truiden. Wie nog niet ingeschreven is, kan dat tot zondag 19 juni.

district conference 25/06

Zoals onze Internationale President Shekhar Mehta het verwoordde (ook voor hem zit het jaar er bijna op): “The year comes to an end, but not the journey of service.”

Ik sloot mijn aanvaardingsspeech op 26 juni 2021 op dezelfde manier af als ik mijn aanvaardingsspeech afsloot toen ik in juni 2013 voorzitter werd van mijn club, en ik zal dat nu op dezelfde manier doen: mijn jaar zit erop, het was te kort om alle ideeën te verwezenlijken, en in Houston Discoverde ik echt nog New Horizons.

Dus wat de toekomst ook brengt, niet meer op de voorgrond maar ergens achteraan op de scene, of misschien zelfs niet meer op de scene maar in de zaal: zoals een Nederlander 20 jaar geleden, in november 2001, een inauguratiespeech als volgt beëindigde: ‘Ik heb d’r zin an. At your service’.

Opnieuw. Voor een volgend traject. Na een gouverneursjaar, een nieuw begin: The year comes to an end, but not the journey of service.

Want: Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth.


De groeten van Ingrid en mezelf. Het ga jullie goed ! Het ga Rotary goed ! Het ga 2140 goed !