Brief van de districtsgouverneur APRIL 2022

Monday, May 9, 2022

BP

KNALDRANG

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140,

April is dit jaar wel de maand geweest waarin onze clubs uit hun twee-en-een-half-jaar durende winterslaap zijn gekomen. Overal worden terug fysieke activiteiten georganiseerd, worden fondsen verworven en worden mensen geholpen. We zijn blij dat we elkaar terug kunnen ontmoeten, zijn blij dat we de handen terug uit de mouwen kunnen steken, en zijn blij dat we terug het gevoel krijgen dat we samen één grote groep van Vrienden en Vriendinnen vormen, in plaats van ‘in ons kot’ te (moeten) blijven zitten.

Eén van de concrete invullingen van ons engagement is deze maand ook duidelijk geworden: de acties die onze clubs en ons Interlandencomité ondernomen hebben in verband met de crisis in Oekraïne. U vindt hierbij een kleine presentatie van hoe onze hulp vanuit de 4 BeLux-districten in Oekraïne is geraakt: het is weerom ons internationale netwerk van clubs dat ons toelaat om dergelijke dingen te realiseren. Laten we dat internationale karakter van Rotary meer in onze communicatie gebruiken ! Daarnaast zijn er de ontelbare acties in België zelf, waarmee we de vluchtelingen die hier aankomen een iets beter leven geven: van opvang zelf, tot geldelijke steun, over samenwerkingen met de OCMW’s, de bedeling van kleding, en nog zoveel meer toe. Weet dat we hiermee werkelijk een verschil maken en het leven veranderen van de betrokkenen: we serve to change lives.

Een andere manier waarop we merken dat de corona-winterslaap nu werkelijk voorbij is, is dat de clubs terug activiteiten beginnen organiseren: zo waren op zaterdag 23 april 170 Rotariërs en Rotaractors enthousiast aanwezig op de District Training Assembly; konden Ingrid en ik op zondag 24 april met de club van Antwerpen-Amerloo mee broodjes smeren voor de (voornamelijk) Rotariërs/Rotaractors-lopers op de Antwerp 10 Miles; mochten we op vrijdag 29 april samen met 350 vrienden, vriendinnen en sympathisanten van onze club van Bonheiden een volgeboekte fundraiser meemaken; en kon ik op zondag 1 mei zelf 10 kilometer meelopen op de Tungrirun, georganiseerd door onze club van Tongeren. Naast de clubbezoeken tijdens de week, geraakt mijn agenda sinds enkele weken nu ook volgeboekt voor de weekends.

Wat ik hiermee wil zeggen, is het volgende: als uw club nog niet bezig is met het organiseren van allerlei acties, is ze de boot aan het missen. De knaldrang is nu het grootst: gebruik de periode tot de grote vakantie om uw Rotary- en Rotaract-Vrienden en -Vriendinnen uit hun kot te lokken, om zo terug aan te knopen met het pre-corona-verleden: een bruisend sociaal leven van dienstbaarheid.

Een bruisend sociaal leven, met de nadruk op ‘sociaal’. Met de nadruk op de anderen, op de personen die we helpen. Dat is onze taak, dat is onze plicht als Rotariër of Rotaractor. Ik herhaal een quote van onze internationale voorzitter Shekhar Mehta: “Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth.”

Laten we deze quote eens omdraaien: de plaats, de ruimte die we mogen bezetten hangt af en is evenredig met de mate waarin we dienen. Wie veel dient, krijgt veel ruimte; wie niets doet, is het niet waard Rotariër te zijn. Daarom is het wieltje op onze revers geen bewijs van belangrijkheid, leiderschap of elitarisme, maar moet het een teken zijn voor de andere: op mij kan je rekenen, ik sta klaar om je te helpen. Stel je eens voor dat we erin slagen om het imago van Rotary op deze manier te veranderen!

Wel: dat kunnen we. En hier bouw ik verder op de maandbrief van de vorige maand: toon hoe we mensen helpen, toon hoe we dienen, toon waar we levens veranderen. Ik zie op de websites van onze clubs nog te veel foto’s van hoe goed we wel voor onszelf zorgen (rijkgevulde tafels, dames en heren in avondkledij, uitstapje naar hier, muzeumbezoekje daar,…). Dat mag natuurlijk en dat is goed voor onze onderlinge verstandhouding en fellowship. Maar we komen nog te weinig naar buiten met foto’s over hoe we de mensen daadwerkelijk helpen, en, in het geval we met een cheque financieel steunen: foto’s van wat de begunstigden met ons geld doen. Dàt is het imago van Rotary dat we willen uitdragen: people of action.

Niemand van ons heeft nog een excuus om niet bij te dragen: met ons vrijwillig, maar niet vrijblijvend, engagement als Rotariër en Rotaractor, houdt het woord ‘knaldrang’ een verplichting in: nù kunnen we terug knallen en acties ondernemen die anderen ten goede komen. Geniet van uw knal !

Bart


PS De laatste knal van mijn gouverneursjaar vindt plaats op zaterdag 25 juni, op de District Conference in Sint-Truiden. Inschrijven kan op rotary2140.org.

KNALDRANG