Brief van de districtsgouverneur DECEMBER 2021

Tuesday, December 21, 2021

Bart Purnal

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en Rotaractors uit District 2140, 

Deze maandbrief van december krijgt u iets vroeger in de maand dan anders, maar dat heeft een  reden. En die leest u onderaan deze brief. 

December is in de Rotary-wereld de maand van Disease Prevention and Treatment. Zeer toepasbaar nu de coronacrisis haar 4de golf bereikt. We worden inderdaad genoodzaakt om eerst en vooral voor  onszelf te zorgen en niet besmet te geraken. Het standpunt van Rotary in dezen is dan ook duidelijk:  we volgen met ons allen de door-de-overheid-opgelegde maatregelen. Maar Rotary International  heeft onlangs de volgende boodschap verspreid, die ons als Rotariërs oproept een sterker signaal aan  de maatschappij te geven: ikzelf als gouverneur en alle clubvoorzitters, evenals onze inkomende  opvolgers, mochten deze week onderstaande e-mail ontvangen van onze Internationale President  Shekhar Mehta en Foundation Voorzitter John Germ.

De e-mail is getiteld: Rotary International and  The Rotary Foundation’s Position Statement on COVID-19 Vaccination.


Maandbrief van de districtsgouverneur

Naast de niet-mis-te-verstane oproep dat alle Rotariërs die in aanmerking komen om gevaccineerd te  worden, zich inderdaad laten vaccineren, en het tegengaan van mis- en desinformatie door de anti vaxers, bevat deze e-mail voor elk van ons nog heel wat andere ‘food for thought’.


We moeten inderdaad voorzichtig zijn. Maar dit betekent niet dat we moeten stilvallen. Ik merk echter  wel dat een aantal clubs argumenten zoeken om niets te doen, en terug aan het stilvallen zijn, in plaats  van te zoeken naar mogelijkheden om toch fysiek samen dingen te doen (museumbezoek,  wandelvergadering,…), mits 100% inachtname van de coronamaatregelen die opgelegd zijn door de  regeringen. Er is op dit ogenblik, 20 december, geen lockdown, wat betekent dat het leven niet hoeft  stil te vallen zoals begin 2020. Hopelijk blijft dat zo na het coronaoverleg van de regeringen op 22/12. We merken al hoeveel schade corona en het onlineverhaal Rotary toegebracht hebben. Laten we  daarom doen wat mogelijk is met, ik herhaal, inachtname van de opgelegde coronamaatregelen. In  alle vriendschap en veiligheid.


Deze periode van het jaar is ook de periode waarin cadeautjes worden uitgedeeld. Maar ik wil jullie  vooral bedanken voor de cadeautjes die jullie, zowel als club als als individu, dit jaar hebben uitgedeeld  aan de slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Ik heb deze week samen met ons D2140  strategisch comité, de laatste 30.000 euro die we op onze districtsrekening nog ter beschikking  hadden, uitgedeeld aan de laatste 5 projecten die bij het district zijn ingediend. Het gaat om de  aankoop van elektrische huishoudtoestellen, hulp bij het heropbouwen van een sporthal,  speelgoedtoestellen voor de speelplaats van een school, schoolmeubilair, en hulp aan een crèche. In het totaal hebben we (voornamelijk) onze Vrienden en Vriendinnen van District 2160 gesteund. En  tezamen hebben we sinds juli meer dan 350.000 euro kunnen steun bieden, zowel op het vlak van:

  • Voedselhulp en de verdeling van maaltijden (vooral in de beginperiode);
  • De aankoop van hygiëneproducten;
  • Het verstrekken van noodopvang;
  • Het aankopen van elektrische huishoudtoestellen en verwarmingstoestellen
  • De aankoop van boeken en ander didactisch materiaal voor de getroffen scholen.

Onze voornaamste begunstigden waren opvangtehuizen, scholen, plaatselijke vzw’s en OCMW’s. 

Ik ben als gouverneur biezonder fier op wat ons district bijgedragen heeft, niet alleen op het financiële  vlak, maar ook met de handen uit de mouwen, en ten slotte door het ter beschikking stellen van  zijn/haar beroepskennis en -ervaring, de zogenaamde ‘vocational service’ van Rotary. Uit naam van alle slachtoffers: een grote dankuwel aan alle Rotariërs. 

En zoals in de eerste regels van deze maandbrief beloofd, nu de reden waarom u hem vroeger op de  maand krijgt. Dit laat mij namelijk toe u allen, uw familie en al degenen die u nabij en dierbaar zijn, een Zalig Kerstmis te wensen, en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2022: moge het een gezond,  vruchtbaar, succesvol, voorspoedig, en gelukkig jaar worden. Tot volgend jaar ! 

Bart


Rotary Importance of Vacinations