Brief van de districtsgouverneur AUGUSTUS 2021

Wednesday, September 15, 2021

Bart Purnal

Beste Vriendinnen en Vrienden Rotariërs uit District 2140,

Augustus is binnen Rotary de maand van Membership and New Club Development. Het werkjaar is begonnen en een eerste aandachtspunt zijn onze leden. Hoe zit het met ons ledenbestand, onze leeftijdspiramide, onze ‘missende classificaties’? Is elk lid nog tevreden, komt iedereen nog graag naar de clubvergaderingen en -activiteiten?

Vele clubs lieten me weten dat ze eigenlijk pas in september terug zullen écht opstarten met fysieke vergaderingen enz. Die start zal na corona inderdaad anders zijn dan andere jaren: hopelijk staan veel leden te springen om terug fysiek bijeen te komen en terug samen dingen te doen. Kijk als club(voorzitter) goed uit naar wat er gebeurt. Merk je dat leden niet meer aansluiten, en loop je de kans dat ze nu definitief afhaken, contacteer hen onmiddellijk. Je krijgt de kans om de zaak recht te trekken slechts eenmaal: nu. Anders zijn ze als lid definitief verloren.

En wat nieuwe leden betreft: het bestuursorgaan van Rotary International (The Board) heeft in juni een bijkomende stap gezet om ervoor te zorgen dat onze organisatie de waarden van diversiteit, gelijkheid en inclusie werkelijk in de praktijk brengt. The Board heeft daarom de Rotary-verklaring over diversiteit, gelijkheid en inclusie (het ‘DEI’-statement voor Diversity, Equity and Inclusion) uit 2019 aangescherpt. Dit is de nieuwe tekst:

At Rotary, we understand that cultivating a diverse, equitable, and inclusive culture is essential to realizing our vision of a world where people unite and take action to create lasting change.

We value diversity and celebrate the contributions of people of all backgrounds, across age, ethnicity, race, color, disability, learning style, religion, faith, socioeconomic status, culture, marital status, languages spoken, sex, sexual orientation, and gender identity as well as differences in ideas, thoughts, values, and beliefs.

Recognizing that individuals from certain groups have historically experienced barriers to membership, participation, and leadership, we commit to advancing equity in all aspects of Rotary, including in our community partnerships, so that each person has the necessary access to resources, opportunities, networks, and support to thrive.

We believe that all people hold visible and invisible qualities that inherently make them unique, and we strive to create an inclusive culture where each person knows they are valued and belong. In line with our value of integrity, we are committed to being honest and transparent about where we are in our DEI journey as an organization, and to continuing to learn and do better.

Een zaak die mij bij het lezen van deze tekst opviel, was dat men niet spreekt over Diversity, Equality and Inclusion. Neen, men gebruikt het woord ‘equity’ en niet ‘equality’. De economen onder ons kennen equity waarschijnlijk enkel in zijn economische betekenis: het eigendom van een bezit zonder enige schuld te hebben.

De juristen onder ons weten dat de eerste betekenis van equity is: justice according to natural law or right (Merriam-Webster). Gelijkheid dus, maar op basis van de natuurwetten, in tegenstelling tot de wetten en regels gemaakt door de mens. Menselijke wetten maken betekent: zeggen wat moet of wat niet mag; zeggen wat goed is en wat kwaad (moraal, ethiek). Maar de natuurwet stelt die vraag niet. Andersom gesteld: wij mensen mogen ons zelf niet de vraag stellen of iedereen gelijk is, iedereen is gelijk. Hier is zelfs geen ethiek bij nodig. Door equity en niet equality te gebruiken versterkt Rotary zijn boodschap en onderstreept zo het onbetwiste karakter van de bewering.

Tot hier deze korte filosofische overweging. Maar ze moet ons leren dat wij bij het zoeken naar nieuwe leden echt 100% zonder vooroordelen moeten te werk gaan. Of anders gezegd: sluiten we niet te vaak mensen om de een of andere reden uit om lid te worden?

Een tweede boodschap die ik jullie deze maand wil meegeven, is het feit dat Rotary International, na grondige analyse en studie, een samenwerkingsverband tussen de 4 Belgische Rotary-districten en de Koning Boudewijn Stichting goedgekeurd heeft.

De 4 Belgische Districten zijn namelijk een samenwerking aangegaan met de Koning Boudewijn Stichting: samen hebben zij een Fonds Rotary Belgium opgericht. Het fonds wordt bestuurd door een bestuurscomité waarin de 4 districtsgouverneurs zetelen. De Koning Boudewijn Stichting staat in voor het administratief beheer.

Individuele giften aan dit fonds van meer dan 40 EUR genieten van fiscale aftrekbaarheid. Dit is een vraag die onze leden al lang stellen: waarom kunnen wij voor individuele stortingen aan The Rotary Foundation of End Polio Now geen fiscaal attest ontvangen?

Het Rotary Fonds Belgium binnen de Koning Boudewijn Stichting wil de levensvoorwaarden van de bevolkingen op duurzame wijze verbeteren en alle projecten van algemeen belang op lokaal en globaal niveau ondersteunen, alsook goed doen in de wereld door als prioriteit de acties van de internationale Rotary Foundation te steunen. Het Fonds kan elk ander project van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau steunen.

Het Fonds Rotary Belgium zal dus prioritair de verschillende programma's van de Rotary Foundation ondersteunen: men kan storten en zelf het doel van de storting bepalen:

  • Annual Fund en World Fund: deze fondsen steunen maatschappelijke projecten van o.a. Belgische Rotaryclubs, via Global Grants en District Grants;
  • Polio Fund: deze middelen worden volledig ingezet voor de wereldwijde uitroeiing van het Poliovirus;
  • Disaster Reponse Fund: dit fonds financiert noodhulp na een ramp, wereldwijd. Ook de Belgische Districten hebben hierop al een beroep kunnen doen in het kader van de Covid-19 uitbraak en in het kader van de wateroverlast in juli laatstleden. Ons eigen District 2140 diende toen een aanvraag tot Disaster Response Grant in, ontving 25.000 USD vanuit Evanston en zal dat geld in het kader van de noodhulp aan de slachtoffers gebruiken.

U vindt alle verdere informatie op de website van ons District 2140: https://rotary2140.org/nl/content/various/show/6168 .

Elke individuele gift aan de Koning Boudewijnstichting kan genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 45% (ongeacht uw inkomen). Dus een gift van 1.000 USD = +/- 800 EUR (voor bijvoorbeeld de Paul Harris Society) kost u, na de fiscale aftrek van 45%, nog +/- 440 EUR. Amper 1,2 EUR per dag!

Stortingen aan het Fonds Rotary Belgium, via de Koning Boudewijn Stichting, zijn persoonlijke, individuele giften. Het is niet de bedoeling om club-schenkingen of de 'cheque aan de gouverneur' aan dit fonds te storten. Ik vermelde net de Paul Harris Society. Kijk zeker ook eens naar die Paul Harris Society op de website van onze districtscommissie Foundation: https://foundation.rotary2140.org/nl/content/various/show/6173 .

Of nog eenvoudiger: kom naar het Foundation Seminar dat voor de 7 Nederlandse en 2 Vlaamse districten georganiseerd wordt door Rotary International: zaterdag 4 september in Mechelen (jawel, dicht bij de deur: een unieke kans om op één dag heel veel over The Rotary Foundation, End Polio Now, de Paul Harris Society en nog zoveel meer te weten te komen). Surf naar https://foundation.rotary2140.org/nl/content/news/show/9586 .

Geniet nog van de laatste dagen van de laatste zomerdagen.

Bart

Membership and New Club Development