Publiek imago

Sonntag, 5. Juni 2022

De Commissie Publiek Imago (CPI) helpt de clubs met interne en externe communicatie en publiciteit, om zo het beeld van Rotary goed naar buiten te brengen.

Onze doelstelling voor de externe communicatie van Rotary is:

"Het imago van Rotary mee vormgeven als een organisatie die daadwerkelijk een bijdrage levert aan de verbetering van de samenleving en dit door welbepaalde daden en acties op het terrein”

Commissie Publiek Imago District 2140

Commissie Publiek Imago (club)

WAT DOET DE CPI?

Voor clubs

  • Wij adviseren en helpen mee om een PR en communicatieplan op te zetten voor de clubs van ons district en voor hun acties/campagnes
  • Op de website van Rotary International en meer bepaald in https://my.rotary.org/en vindt je Rotary’s Brandcenter. Daar staat al veel informatie en een grafische applicatie om aan de slag te gaan
  •  Helpt met suggesties voor Social Media (teksten/visuals) hashtags en doelgroepbepaling
  • Helpt en adviseert de CICO en secretaris bij het beheer van de POLARIS clubwebsite
  • Bevordert het correcte gebruik van het logo en bewaakt de Rotary huisstijl  te vinden in Rotary’s Brandcenter

WAT DOET DE CPI?

District

  • Ondersteunt de gouverneur met diverse communicatie ondersteuning teneinde zijn/haar informatie optimaal in het district te verspreiden
  • Adviseert de staf van het District en de leden van de districtscommissies op het gebied van interne en externe communicatie

Commissie Publiek Imago (District)