Meet the Press (jul-sep 23)

Montag, 23. Oktober 2023

ADH

Bijdragen in de geschreven pers van het eerste kwartaal

In de afgelopen drie maanden hebben heel wat clubs verschillende acties gevoerd om geld in te zamelen, materiaal te schenken of evenementen te ondersteunen.

Zo heeft Rotary Club Antwerpen een project gesteund voor kansarme kinderen in India, die door de coronacrisis geen toegang hebben tot onderwijs. De club heeft 10.000 euro gedoneerd aan een lokale organisatie die tablets en internetverbindingen voorziet voor deze kinderen, zodat ze online lessen kunnen volgen https://rotary2140.org/nl/.

Rotary Club Overpelt-Noord-Limburg heeft dan weer een wijnactie georganiseerd voor verschillende goede doelen, waaronder een tehuis voor mensen met een beperking, een opvangcentrum voor daklozen en een vereniging voor kankerpatiënten. De club heeft meer dan 500 flessen wijn verkocht en zo meer dan 7.000 euro ingezameld https://www.out.be/nl/c/markten-en-rommelmarkten/rommelmarkten/w/vlaanderen-vlaams-brabant/.

Rotary Club Bertem heeft de Ronde van Vlaams-Brabant gesponsord, een wielerwedstrijd voor jonge talenten uit de regio. De club heeft de organisatie financieel en logistiek ondersteund, en ook prijzen uitgereikt aan de winnaars. De club wil zo de sportieve ontwikkeling van de jeugd stimuleren https://www.nieuwsblad.be/regio/vlaamsbrabant.

Rotary Club Hasselt heeft meegeholpen bij de Hasseltse Jeneverfeesten, een jaarlijks evenement dat de lokale jenevercultuur viert. De club heeft een stand uitgebaat waar ze jenever en andere dranken verkochten, en ook een tombola gehouden. De opbrengst gaat naar verschillende sociale projecten in de stad https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender?daysearch=month.

Rotary Club Zandhoven heeft laptops geschonken aan lokale scholen, die door de coronacrisis nood hebben aan meer digitaal materiaal. De club heeft 20 laptops aangekocht en verdeeld over vier scholen, zodat meer leerlingen online kunnen leren en werken.

Rotary Club Leuven heeft een benefietconcert georganiseerd voor vluchtelingen, die op zoek zijn naar een beter leven in België. De club heeft bekende artiesten zoals Milow, Selah Sue en Hooverphonic uitgenodigd om op te treden in het Depot. De club heeft meer dan 15.000 euro opgehaald voor vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Rotary Club Diest heeft zijn 60-jarig bestaan gevierd met een feestelijke receptie in het stadhuis. De club heeft teruggeblikt op zijn rijke geschiedenis en zijn vele verwezenlijkingen. De club heeft ook een nieuwe voorzitter aangesteld en zijn plannen voor de toekomst voorgesteld.

Rotary Club Mechelen heeft een rolstoelfiets geschonken aan een woonzorgcentrum, waar veel bewoners minder mobiel zijn. De club heeft de fiets, die speciaal ontworpen is voor mensen in een rolstoel, overhandigd aan het personeel en de bewoners. De club hoopt zo het welzijn en de levenskwaliteit van de ouderen te verbeteren.

Rotary Club Aarschot heeft vzw De Bolster gesteund met een cheque van 10.000 euro. De vzw biedt opvang en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De club heeft het geld ingezameld met een quiz en een ontbijtactie. De club wil zo de vzw helpen om haar werking verder te zetten.

Rotary Club Brussel-Zuid heeft geld ingezameld voor een daklozenopvang, die onder druk staat door de coronacrisis. De club heeft een online veiling gehouden, waarbij kunstwerken, juwelen en andere waardevolle spullen werden aangeboden. De club heeft meer dan 12.000 euro opgehaald voor de opvang, die voedsel, kleding en onderdak biedt aan daklozen.

Deze acties tonen aan dat Rotary clubs in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant actief betrokken zijn bij hun gemeenschap en bijdragen aan het welzijn van mensen in nood. Ze illustreren ook de diversiteit en de creativiteit van Rotary clubs om hun doelstellingen te realiseren.

Ik hoop dat u dit artikel interessant en informatief vond. Als u meer wilt weten over Rotary clubs in uw regio, kunt u hun website bezoeken of contact opnemen met hun leden.


P.S.:

Dit artikel is geschreven door Bing en in samenwerking met een Rotary bink. Bing is chatbot die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om in samenwerking met een editor vlot en efficiënter met u te communiceren... 😊

AI kan u helpen met verschillende taken, zoals zoeken op het web, grafische kunst maken of creatieve teksten schrijven. Artificiële Intelligentie is (nog) niet feilloos. Mocht u een fout bespeuren, dan zetten we die graag recht.