Maandthema Juni: ROTARY FELLOWSHIPS

Donnerstag, 1. Juni 2023

DW

Het rotary maandthema van juni is “Rotary Fellowships”.

Fellowship is een term die wordt gebruikt binnen Rotary International om de vriendschap, kameraadschap en gemeenschappelijke interesses tussen leden van een Rotaryclub aan te duiden.

Fellowship is belangrijk voor Rotary omdat het de basis vormt voor effectieve samenwerking en dienstbaarheid. De fellowship of vriendschap in een club creëert een omgeving waarin leden zich welkom, gewaardeerd en deel van een groter geheel voelen.

Rotary fellowships zijn ontstaan uit de behoefte van Rotary-leden om, naast de eigen club, contact te leggen en samen te werken op basis van gedeelde interesses, passies en professionele achtergronden.

De oorsprong van Rotary Fellowships kan worden teruggevoerd tot de jaren 20 van de vorige eeuw, toen Rotary International erkende dat het bevorderen van vriendschap en uitwisseling van ideeën een belangrijk onderdeel was van de Rotary-ervaring. In 1928 werd de eerste fellowship, de "Rotary Fellowship of Old and Rare Books", opgericht door Rotarian Harry Meserve. Dit was de eerste officieel erkende fellowship binnen Rotary.

Sindsdien zijn er talloze Fellowships ontstaan op basis van verschillende interesses, hobby's, beroepen en dienstverleningsgebieden.

Enkele voorbeelden van Rotary Fellowships:
Whisky Fellowship
Golf Fellowship
Cycling Fellowship
Wine Appreciation Fellowship
Metalhead Fellowship
Jazz Fellowship
Photographers Fellowship
Rotary means Business Fellowship
    

De Rotary Fellowships zijn belangrijk binnen Rotary omdat ze de vriendschap bevorderen, kennis delen, dienstverlening stimuleren, internationale betrokkenheid vergroten en culturele uitwisseling mogelijk maken.  

De rotary fellowships zijn ook de ideale netweken om over de grenzen heen, maatschappelijke projecten op te zetten en te financieren.

Naast de Rotary Fellowships heeft Rotary ook nog een Rotary Friendship Exchange (RFE) programma.  Recent heeft een District een eerste Rotary Friendship Exchange gedaan, met Zweden.

Hoewel zowel Rotary Fellowships als het Rotary Friendship Exchange-programma gericht zijn op het bevorderen van vriendschap en uitwisseling binnen Rotary, zijn er enkele verschillen.

Rotary Fellowships zijn specifieke groepen binnen Rotary die zijn opgericht rond gedeelde interesses, passies of professionele achtergronden, terwijl het RFE-programma een georganiseerde uitwisseling is waarbij Rotarians persoonlijk reizen en worden gehost door andere Rotarians in een ander land.

Beide initiatieven dragen bij aan het versterken van de internationale betrokkenheid en het bevorderen van culturele uitwisseling binnen Rotary, maar ze hebben verschillende structuren en doelen.

Interesse in het Rotary Friendship Exchange Programma, neem dan contact op met Vick Verhaeghe.  

Op de International Conventions is er steeds een groot "House of Friendship", waar meestal heel wat Rotary Fellowships een stand hebben.  

Op 17 juni hebben we in ons eigen district een House of Friendship, tijdens de District Conferentie.  Interesse? Klik hier.