Donnerstag, 16. März 2023

DW

Gouverneur District 2140 Rotaryjaar 2025-2026

Van 3 februari tot 5 maart konden clubs iemand voordragen als kandidaat gouverneur voor het Rotaryjaar 2025-2026.  De kandidatuur van Paul Vandeloo, voorgedragen door Rc Leuven, was de enige kandidatuur die we mochten ontvangen.

In ons District wordt de  Gouverneur verkozen volgens de procedure van 'ballot by mail'.  Als er slechts één kandidaat  is zegt Art. 12.040 van de Manual of Procedures en de Statuten van Rotary International  hierover het volgende:

12.040. Selection of Governor by Club Ballot.
… If only one candidate is suggested by the clubs, no ballot is required and the governor shall declare the candidate to be the governor-nominee. ….

Bijgevolg mag ik u met zeer veel genoegen de Gouverneur voor het Rotaryjaar 2025-2026 voorstellen: de heer Paul Vandeloo.

Paul Vandeloo District Gouverneur 2025-2026

Paul is  lid van Rotaryclub Leuven sinds 2008, Hij was oa. voorzitter in 2019-2020 en Assistant Governor sinds 2022.

In zijn kandidatuur licht Paul zijn persoonlijke motivatie toe om zich kandidaat te stellen:

"Vertrekkende vanuit de bekende slogan ”Rotary = making friends, making fun and doing good for this world”, zal ik aandacht hebben voor:

- Ledenbehoud: “Making friends, making fun and doing good” is de juiste volgorde. Inzetten op vriendschap en plezier, alles kan maar niks moet, maken dat leden en hun partners zich thuis voelen in hun club. Mijn eigen club, RC Leuven, heeft op deze manier in de loop van dit werkingsjaar grote stappen voorwaarts gezet in het creëren van een samenhorigheidsgevoel (een wij-gevoel). Dit maakt het zoveel makkelijker om met vrienden goed te doen voor onze gemeenschap en te tonen dat we “People of Action” zijn. Een club waar het goed is te vertoeven, behoudt zijn leden en stimuleert de bereidheid tot actie.

- Public Image: Voor het ondersteunen van acties hebben we een prachtig instrument, de Rotary Foundation, dat we uiteraard verder moeten uitbouwen in ons district. Door echter niet alleen geldelijke steun te geven, maar ook handen uit de mouwen te steken – hoe kleinschalig ook – zullen we meer visibiliteit geven aan het moderne Rotary. Vertrekkende vanuit “People of Action”, wil ik werken aan de uitstraling en de Public Image van Rotary.

- Oplossingen bieden: verder wil ik luisteren naar de clubs, al in het jaar dat ik DGE ben. Ik wil de echte noden van clubs kennen om dan in mijn werkingsjaar als DG met oplossingen te komen vanuit het district. Bottom up noden detecteren of laten formuleren en als coach oplossingen aanbieden.

- Training: Tot slot wil ik training promoten via regelmatige maar ultrakorte bijdrages. Als we 2-wekelijks op een clubvergadering gedurende 5 minuten spreken over de Rotary basics, dan hebben onze leden op het einde van een werkingsjaar veel bijgeleerd. Vanuit het district kan er gepast materiaal over de “Rotary basics” aangemaakt en vervolgens beschikbaar gesteld worden.

Kortom, ik wil verder bouwen op al de inspirerende initiatieven die District 2140 reeds nam."

Zijn volledig CV kan u downloaden via de link onderaan deze pagina.